ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Praktiknära forskning

Foto: LundbergDesign. 2020. Parmmätargatan, Stockholm.

För att skapa och förvalta livsmiljöer som är hållbara, inkluderande, estetiskt tilltalande och funktionella, behövs flera perspektiv och kompetenser. I samarbete med andra aktörer bedriver ArkDes praktiknära forskning inom arkitektur och design. Det gör vi för att testa nya arbetssätt och uppfylla målen1 i Politik för gestaltad livsmiljö ↗.

Projekten genomförs tillsammans med beslutsfattare, näringsliv, kommuner, regioner, akademi och allmänhet i mindre samhällen och större städer över hela Sverige. Vi utforskar olika teman inom arkitektur, stadsplanering, design, konst och kulturmiljö – den gestaltade livsmiljön. Genom arkitektur- och designprocesser undersöker vi sätt att varsamt utveckla befintlig bebyggelse och använda lokal kunskap i samhällsutvecklingen. Målet är att öka förståelsen för hur arkitektur och design kan bidra till att skapa hållbara samhällen.

Idéerna testas genom att bland annat bjuda in lokala aktörer att aktivera tidigare otillgängängliga platser. Eller genom att skapa fullskaliga prototyper. Resultaten från projekten sprids genom seminarier, undersökningar, användarintervjuer, rapporter och utvärderingar.

Den praktiknära forskningen finansieras genom ArkDes anslag för forsknings- och utvecklingsinsatser kopplade till Politik för gestaltad livsmiljö, samt genom samarbeten med andra myndigheter.

 • 1
  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

ArkDes praktiknära forkningsprojekt

Utforska våra pågående och avslutade projekt.

Praktiknära forskning

Pågående

Norrbotten & Västerbotten

Visioner i Norr steg 2

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, flera perspektiv och lokal platskännedom. Med den utgångspunkten fortsätter arbetet med projektet Visioner i Norr steg 2, en fristående del från Visioner: i Norr som genomfördes 2022.
Praktiknära forskning

Pågående

Malmö

Power of Places

Vad händer när lokala resurser och lokalt kapital tas tillvara, får gro och växa i stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen i Malmö?
Praktiknära forskning

Avslutat

Robertsfors

För allmänt bruk

Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden?
Praktiknära forskning

Avslutat

Sverige

Street Moves

Hur skulle framtidens gaturum se ut om de inte gestaltades med bilen som utgångspunkt?
Praktiknära forskning

Avslutat

Norrbotten & Västerbotten

Visioner: i Norr

Det pågår storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär det för människorna, platserna och kulturen?