ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 14 juni
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Praktiknära forskning

Foto: LundbergDesign. 2020. Parmmätargatan, Stockholm.

För att skapa och förvalta livsmiljöer som är hållbara, inkluderande, estetiskt tilltalande och funktionella, behövs flera perspektiv och kompetenser. I samarbete med andra aktörer bedriver ArkDes praktiknära forskning inom arkitektur och design. Det gör vi för att testa nya arbetssätt och uppfylla målen1 i Politik för gestaltad livsmiljö ↗.

Projekten genomförs tillsammans med beslutsfattare, näringsliv, kommuner, regioner, akademi och allmänhet i mindre samhällen och större städer över hela Sverige. Vi utforskar olika teman inom arkitektur, stadsplanering, design, konst och kulturmiljö – den gestaltade livsmiljön. Genom arkitektur- och designprocesser undersöker vi sätt att varsamt utveckla befintlig bebyggelse och använda lokal kunskap i samhällsutvecklingen. Målet är att öka förståelsen för hur arkitektur och design kan bidra till att skapa hållbara samhällen.

Idéerna testas genom att bland annat bjuda in lokala aktörer att aktivera tidigare otillgängängliga platser. Eller genom att skapa fullskaliga prototyper. Resultaten från projekten sprids genom seminarier, undersökningar, användarintervjuer, rapporter och utvärderingar.

Den praktiknära forskningen finansieras genom ArkDes anslag för forsknings- och utvecklingsinsatser kopplade till Politik för gestaltad livsmiljö, samt genom samarbeten med andra myndigheter.

 • 1
  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

ArkDes praktiknära forkningsprojekt

Utforska våra pågående och avslutade projekt.