ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Visioner i Norr steg 2

Foto: Mats Engfors/Fotographic Arctic bath, Bodens kommun.
Norrbotten & Västerbotten

Visioner i Norr steg 2

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler  bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid  samtidigt  som vi  tillvaratar befintliga resurser  och skapar långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet?

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, flera perspektiv och lokal platskännedom. Med den utgångspunkten fortsätter arbetet med projektet Visioner i Norr steg 2, en fristående del från Visioner: i Norr som genomfördes 2022. Bakom projektet står Rådet för hållbara städer, projektlett av ArkDes, i samverkan med Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Genom en utlysning 28 februari 2024 – 4 april 2024 letade Rådet för hållbara städer efter tvärdisciplinära team av designers, arkitekter, gestaltare och andra innovationsaktörer för att ta sig an konkreta platser i kommunerna. Utgångspunkten är att skapa hållbara livsmiljöer. Utlysningen syftar till att utforska och få in nya ögon i samhällsbyggnadsprocessen och hitta nya metoder för att skapa långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsstrategier.

Ansökan är stängd. De vinnande teamen presenteras i mitten av maj.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling 

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår: Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd samt länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Läs mer: hallbarstad.se

Foto: ArkDes. 2024. Platsbesök i Boden.

Har du frågor?

Maila oss på hej.thinktank@arkdes.se.