ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

ArkDes uppgift

ArkDes är ett centralmuseum med uppdraget att öka kunskapen om och främja intresset om hur arkitektur och design påverkar våra liv. ArkDes samling omfattar cirka fyra miljoner objekt och genom utställningar och aktiviteter på Skeppsholmen i Stockholm visar vi nutid, dåtid och framtid inom arkitektur och design i Sverige.

ArkDes är också en myndighet som bedriver praktiknära forskning. Som medlem i Rådet för hållbara städer har ArkDes ett regeringsuppdrag att stödja kommuner i hela Sverige och bidra till att skapa levande och hållbara städer och samhällen.

Uppgift och vision

ArkDes är en kreativ arena där besökare i alla åldrar kan utforska och påverka rollen av design och arkitektur i samhället genom utställningar och aktiviteter på Skeppsholmen. Samtidigt bidrar vi aktivt till ny kunskap genom forskning och främjar mångsidiga perspektiv och insikter i verksamheter för barn, vuxna, arkitekter och formgivare.

ArkDes historia

Från ett litet arkiv till en nationell mötesplats för arkitektur och design. Det här är ArkDes resa.

ArkDes bjuder in allmänheten till att reflektera, debattera och påverka designens och arkitekturens roll i samhället.

Forskning och utveckling

ArkDes bedriver både intern forskning om våra samlingar och extern forskning genom praktiska uppdrag till andra aktörer. Resultaten delar vi med allmänheten genom utställningar, publikationer och seminarier, och vår forskning följer etablerade koder för integritet och riktlinjer för forskningsdata.

Utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar.