ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 14 juni
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

ArkDes uppgift

ArkDes är ett centralmuseum med uppdraget att öka kunskapen om och främja intresset om hur arkitektur och design påverkar våra liv. ArkDes samling omfattar cirka fyra miljoner objekt och genom utställningar och aktiviteter på Skeppsholmen i Stockholm visar vi nutid, dåtid och framtid inom arkitektur och design i Sverige.

ArkDes är också en myndighet som bedriver praktiknära forskning. Som medlem i Rådet för hållbara städer har ArkDes ett regeringsuppdrag att stödja kommuner i hela Sverige och bidra till att skapa levande och hållbara städer och samhällen.