ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 14 juni
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Gestaltad livsmiljö

ArkDes har regeringsuppdraget att följa upp och främja de nationella arkitektur- och designpolitiska målen i Politik för gestaltad livsmiljö. Politiken rör planeringen och utformningen av våra städer, byar och platser och hur den påverkar vårt vardagsliv och välbefinnande.

Den gestaltade livsmiljön omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Målet är att skapa hållbara, estetiskt tilltalande och funktionella miljöer för människor att leva och verka i.

Gestaltad livsmiljö handlar om att använda arkitektur, form, design, konst och kulturarv för att främja en hållbar samhällsutveckling.

Rapporter och publikationer

Här kan du ta del av ArkDes aktuella rapporter, konferenser och seminarier kopplade till gestaltad livsmiljö.

ArkDes är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.