ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Gestaltad livsmiljö

ArkDes har regeringsuppdraget att följa upp och främja de nationella arkitektur- och designpolitiska målen i Politik för gestaltad livsmiljö. Politiken rör planeringen och utformningen av våra städer, byar och platser och hur den påverkar vårt vardagsliv och välbefinnande.

Den gestaltade livsmiljön omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Målet är att skapa hållbara, estetiskt tilltalande och funktionella miljöer för människor att leva och verka i.

Praktiknära forskning

Här hittar du mer information om hur ArkDes bedriver forskning inom området Politik för gestaltad livsmiljö och projekten kopplade till vår forskning.

Gestaltad livsmiljö handlar om att använda arkitektur, form, design, konst och kulturarv för att främja en hållbar samhällsutveckling.

Konferens
2024.10.02
Skeppsholmen, Stockholm

Konferens 2024: Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Anmäl dig till årets konferens om Gestaltad livsmiljö, i år på temat: Hur ska vi räkna?
Nyheter
2024.05.20

Sex team utvalda till Visioner i Norr steg 2

Is- och snöforskare, designers, manusförfattare och arkitekter är exempel på yrkesgrupper som ska utforska nya metoder för att möta behoven i samband med den gröna industriomställningen i Norrbotten och Västerbotten.

Konferens Gestaltad livsmiljö

Foto: Ricard Estay, Statens konstråd. 2023. Varje år sedan 2020 anordnar ArkDes tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd en konferens om gestaltad livsmiljö.

Rapporter och publikationer

Här kan du ta del av ArkDes aktuella rapporter, konferenser och seminarier kopplade till gestaltad livsmiljö.

Utställningar
StartsEnds
Skeppsholmen, Stockholm

Torget: Power of Places

Från gammalt industriområde till levande teater – hur kan platser utvecklas när vi använder oss av lokala resurser och tänker om med det som finns på plats?

ArkDes är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Nyheter
2024.04.23

ArkDes tar Politik för gestaltad livsmiljö till skolan

ArkDes startar lyckat pilotprojekt som tar den nationella arkitektur-, form- och designpolitiken till skolor.  Med utgångspunkt i politiken och innovationsprojektet Street Moves ges elever kunskap och verktyg för att påverka den gemensamma miljön.
Nyheter
2024.03.06

Ny rapport: Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Nu släpper ArkDes rapporten Hållbarhet, kvalitet och ekonomi, en årlig uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö, framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet.