ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Gestaltad livsmiljö

ArkDes har regeringsuppdraget att följa upp och främja de nationella arkitektur- och designpolitiska målen i Politik för gestaltad livsmiljö. Politiken rör planeringen och utformningen av våra städer, byar och platser och hur den påverkar vårt vardagsliv och välbefinnande.

Den gestaltade livsmiljön omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Målet är att skapa hållbara, estetiskt tilltalande och funktionella miljöer för människor att leva och verka i.

Praktiknära forskning

Gestaltad livsmiljö handlar om att använda arkitektur, form, design, konst och kulturarv för att främja en hållbar samhällsutveckling.

Utlysningar

Ansök senast 2024.08.30

Ulricehamn

Utlysning: VERKET

Konferens
2024.10.02
Skeppsholmen, Stockholm

Konferens 2024: Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Nyheter
2024.05.20

Sex team utvalda till Visioner i Norr steg 2

Konferens Gestaltad livsmiljö

Rapporter och publikationer

Här kan du ta del av ArkDes aktuella rapporter, konferenser och seminarier kopplade till gestaltad livsmiljö.

Utställningar
StartarSlutar
Skeppsholmen, Stockholm

Torget: Power of Places

ArkDes är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Nyheter
2024.04.23

ArkDes tar Politik för gestaltad livsmiljö till skolan