Kl. 10:00

Watch and Chill 2.0: Streaming Senses

Watch and Chill 2.0: Streaming Senses är en unik on-/offlinepresentation av videoverk, av konstnärer från hela världen. Titta in på visningar under hela dagen den 2 december. I Watch and Chill strömmas verk från ett tjugotal konstnärer i de olika regionerna under temat ‘digitalt sensorium och dess symbios i dag’. Samtidigt visas verken i fysiska rum i en utställning som turnerar …

Kl. 13:30

Forskningskonferens: Hemmet, kollektivet och radikal modernism

ArkDes arbetar just nu med att utveckla en helt ny samlingsutställning där vi äntligen får möjlighet att visa upp våra samlingar i sin helhet. Som en del av projektet har vi bjudit in fem gästforskare som med olika utgångspunkter letar efter nya narrativ bland museets över fyra miljoner objekt. Den 14 december bjuder ArkDes in till …