Om webbplatsen

Om du behöver innehåll från ArkDes som inte är tillgängligt för dig så kan du maila direkt till oss på tillganglighet@arkdes.se

Om innehåll inte är tillgängligt för dig

Om du behöver innehåll från ArkDes som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på tillganglighet@arkdes.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera, vi strävar efter att återkomma till dig inom två arbetsdagar. 

Om du hittar brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till tillganglighet@arkdes.se.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du även kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Innehåll som beskrivs nedan är inte helt tillgängligt
Att använda webbplatsen med uppläsande hjälpmedel

Vissa länkar och interaktiva element saknar alternativ text och är inte tillgänglighetsanpassade. Detta kan avse rapporter publicerade innan 2020 som inte har tillgänglighetsanpassats.

Det saknas även alternativ text för en del bilder på webbplatsen. Vi strävar dock efter att göra det tillgängligt.

Navigation

Tabbordningen i huvudmenyn frångår idag den visuella ordningen på startsidan. Webbplatsen saknar även möjlighet att hoppa direkt till sidans huvudinnehåll vid navigering med tangentbord.

Filmer och ljud

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud på webbplatsen som är publicerade innan 23 september omfattas inte av kraven.

Därför uppmärksammar ArkDes följande brister i visst material:

Det saknas textning på vissa filmer.

Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.

Det saknas alternativ representation (i form av text) av podcast-avsnitt.

Foto: Melker Dahlstrand / Nationalmuseum av Wingårdhs
Oskäligt betungande anpassning

ArkDes åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

En stor del av innehållet på ArkDes är bilder av arkitekturritningar och konstverk. Att skriva bra beskrivande alt-texter för samtliga bilder kommer därför att kräva mycket arbete vilket myndigheten inte kommer hinna slutföra innan den 23 september 2020.

HUR HAR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en intern granskning av webbplatsen i enlighet med Myndigheten för digital förvaltnings direktiv.

Senaste bedömningen gjordes 28 augusti 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 28 augusti 2020.

Kontakta oss för att meddela brister