ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Tillgänglighets-redogörelse

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda ArkDes webbplats. På den här sidan beskriver vi hur ArkDes webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister 

 • Vissa länkar och interaktiva element saknar alternativ text och är inte tillgänglighetsanpassade. Detta kan avse rapporter publicerade innan 2020 som inte har tillgänglighetsanpassats. 
 • Det saknas även alternativ text för en del bilder på webbplatsen. Vi strävar dock efter att göra det tillgängligt. 
 • Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud på webbplatsen som är publicerade innan 23 september omfattas inte av kraven. 

Därför uppmärksammar ArkDes följande brister i visst material: 

 • Det saknas textning på vissa filmer. 
 • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer. 

Vad kan du göra om innehåll på arkdes.se inte är tillgängligt för dig? 

Om du behöver innehåll från arkdes.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du kontakta oss via info@arkdes.se och meddela följande: 

 • innehållets webbadress (URL) 
 • ditt namn och din e-postadress 
 • formatet du behöver

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via info@arkdes.se och meddela följande:  

 • om det gäller hela webbplatsen eller en specifika sida (ange gärna vilken) 
 • vad du försökte göra 
 • vad som gick fel

Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du även kontakta Myndigheten för digital förvaltning ↗ och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Testa av webbplatsen

Vi gör löpande intern och extern testning av arkdes.se i enlighet med Myndigheten för digital förvaltnings ↗ direktiv.  

 • Test av ArkDes nya webbplats (lanserad i januari 2024) kommer att göras av extern part inom kort.

Har du frågor gällande ArkDes webbplats eller tillgänglighetsredogörelse?

Hör av dig till info@arkdes.se.