ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Visioner: i Norr

Illustration: Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space arkitekter och Eugenia Segerstedt. 2022. Eldberget perspektiv. 2022.
Norrbotten & Västerbotten

Visioner: i Norr

I projektet Visioner: i Norr fick 11 kreativa team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers uppdraget att skissa fram visioner för framtidens hållbara livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Frågorna som ställdes var: Vad innebär den storskaliga gröna omställningen för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna samhällsomställning generera?

Storskaliga gröna industriella investeringar pågår i Norrbotten och Västerbotten där svenska företagare och entreprenörer vill gå i spetsen för omställningen till en fossilfri värld. I och med det behöver kommuner i dessa områden expandera för att möta krav på infrastruktur, bostäder, mötesplatser och social service.

Inom ramen för myndighetssamverkan inom Rådet för hållbara städer bjöds, i samarbete med Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå, aktörer från olika discipliner in att medverka i framtagandet av idéskisser med utgångspunkt i kommunernas unika förutsättningar och processer. Syftet var att samla tvärsektoriell kreativ kompetens och medborgare för att bidra till utveckling och omställning till ett mer hållbart samhälle ur flera perspektiv. Under senhösten 2021 fick tvärdisciplinära team med konstnärlig höjd anmäla sitt intresse att delta och förfrågan fick ett stort gensvar. Totalt inkom 55 ansökningar och utav dem valdes elva team ut att skissa på framtidens livsmiljöer i de sex kommunerna.

Resultatet av teamens processer blev elva idéskisser kring hur en attraktiv och fossilfri framtid med design, kultur, kreativitet och kommunernas förutsättningar som utgångspunkt kan se ut. Bland skisserna finns idéer om samhällsutveckling som inte tar någon ny mark i anspråk, hur nedlagda gruvområden kan bli platser för människor, minnesplatser över det vi förlorat till klimatförändringarna, en ny förvaltningsmodell som bygger på lokalt samskapande, och tankemodeller kring hur de konstanta förändringarna kan hanteras. Teamen presenterade sina idéskisser i form av visionsdokument, som i sin tur sammanfattades i en slutrapport.

Läs mer om projektet och ta del av teamens fullständiga idéskisser på Hållbarstad.se ↗.

Bakgrund till projektet:

Visioner: i Norr är inspirerat av EU-initiativet New European Bauhaus ↗, som går ut på att uppmuntra arkitekter, formgivare, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Slutrapport till idéskisser: Visioner: i Norr 2022

Elva teams idéskisser och resultat i projektet Visioner: i Norr. Läs rapporten på hållbarstad.se.

Praktiknära forskning

Pågående

Norrbotten & Västerbotten

Visioner i Norr steg 2

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, flera perspektiv och lokal platskännedom. Med den utgångspunkten fortsätter arbetet med projektet Visioner i Norr steg 2, en fristående del från Visioner: i Norr som genomfördes 2022.