ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Power of Places

Foto: Björn Olin. 2023. Rosengård, Malmö.
Malmö

Power of Places

Hur tar vi tillvara på allt som redan finns när vi utvecklar nya platser? Power of Places är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023 och syftar till att utveckla metoder och prototyper för hur material, resursflöden, kunskap och erfarenhet kan tas tillvara i samhällsutvecklingen.

I framtiden kommer utveckling och förvaltning vara två ord som beskriver samma sak. Inom Power of Places utforskas arbetssätt och metoder för att tillvarata, varsamt utveckla och stärka det lokala i samhällsutvecklingsprocessen. Om vi inte producerar nytt utan istället tar hand om de material, möjligheter och människor som finns på en plats, vilken utveckling och estetik ger det utrymme för?

Projektets case är stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två olika geografier med olika förutsättningar och behov men bägge en del av samma stad. Två utvalda tvärdisciplinära team har fått i uppgift att inventera varsin plats, utforska arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli utgångspunkt för vidare arbete med omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. De utvalda teamen är Team Layered i Nyhamnen och Team Konstkollektiv för rumsliga praktikter (KoRP) i Rosengård.

För att skapa omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både material, kunskap, erfarenheter och drivkrafter, och omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Inom arkitekturen, designen och konsten finns verktyg för att tolka, gestalta och bjuda in till utveckling och visa hur nya arbetssätt kan leda till enastående platser och möten.

När ArkDes lokaler på Skeppsholmen öppnar igen den 27 september 2024 kommer team Layereds praktiknära forskning i Nyhamnen presenteras på ArkDes genom en installation på Torget. Verket baseras på delar av teamets inventering och arbete. Det berör hantverkets betydelse i platsutvecklingsprocesser och vikten av att väva samman det befintliga i offentliga rum. Verket ger ArkDes besökare inblick i samtida samhällsutmaningar och den praktiknära forskning som bedrivs på ArkDes i samarbete med aktörer över hela landet.

Foto: Olle Enqvist. 2023. Nyhamnen, Malmö.

Team

Nyhamnen – Team Layered: I gruppen ingår Daniel Feldman, arkitekt, Ana Sokoloff, konstrådgivare och curator, Sumayya Vally, arkitekt, och Maria José Arjona, performancekonstnär.

Rosengård – Team Konstkollektiv för rumsliga praktiker (KoRP): Teamet representeras av den Malmöbaserade konstnären Hanni Kamaly.

Sakkunniga

Emílio Brandão, arkitekt SAR/MSA, tekniklektor i Design Aktivism på Chalmers Tekniska Högskola

Maria Lisogorskaya, grundande direktör, Assemble

Mariano Tellechea, arkitekt SAR/MSA, Esencial

Joanna Zawieja, arkitekt, skribent och curator. Ansvarig för stadsutveckling, Statens konstråd.

Samarbetsparter

Malmö stad, inom ramen för Malmö in the making.

Från vänster: Daniel Feldman, foto: Daniel Feldman. Ana Sokoloff, foto: Mahayana. Sumayya Vally, foto: Lou Jasmine. María José Arjona, foto: María José Arjona.
Team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP).
Utställningar
StartsEnds
Skeppsholmen, Stockholm

Torget: Power of Places

Från gammalt industriområde till levande teater – hur kan platser utvecklas när vi använder oss av lokala resurser och tänker om med det som finns på plats?