ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Street Moves

Foto: Örjan Karlsson. 2023. Oskarsgatan, Hultsfred.
Sverige

Street Moves

Street Moves är ett innovationsprojekt som omvandlar våra gemensamma gaturum genom design. Tillsammans med kommuner, designteam och medborgare gestaltar Street Moves innovativa gatulösningar samtidigt som platsspecifika metoder och verktyg utvecklas och ökar omställningskapaciteten hos involverade aktörer.

Street Moves drivs av ArkDes och finansieras av Vinnova ↗, Sveriges innovationsmyndighet, som en del av missionen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030. Sverige har som ambition att uppfylla målen i Agenda 2030 ↗, samt att uppnå nettonollutsläpp av fossila bränslen 2045 ↗. I det arbetet ska offentliga aktörer agera förebildligt. Vi behöver nya verktyg för att testa vad som fungerar, och det behöver gå fort. I Street Moves används platsspecifika, inkluderande och utforskande designprocesser för att testa nya sätt att möta dessa utmaningar och designa gaturum som inte designas med bilen som utgångspunkt.

Street Moves startade våren 2020. Under våren och sommaren designade ArkDes tillsammans med LundbergDesign ↗ en modulär lösning för gatan. Modulerna, som testades på gator i Stockholm, Göteborg och Helsingborg, består av en grundplatta i limträ med anpassningsbara delar som kan innehålla alltifrån parkering för elsparkcyklar till utegym, sittytor och odlingslådor. Nu har projektet spridits till fler kommuner över hela Sverige. Kunskap och metoder från tidigare Street Moves-processer vävs kontinuerligt in för att uppnå mer effektiva processer och resultat.

Hittills har Street Moves omvandlat gaturum tillsammans med sju kommuner: Hultsfred, Härnösand, Södertälje, Göteborg, Helsingborg, Umeå och Stockholm. De lyckade resultaten har lett till att Street Moves metoder i november 2023 testades i San Jose, Kalifornien.

Foto: Krook och Tjäder/F. Gerlach. 2022. Brahegatan, Göteborg.
Foto: Lotta Wittinger. 2022. Rektorsgatan, Helsingborg.
Foto: Örjan Karlsson. 2023. Oskarsgatan, Hultsfred.
Foto: Martin Edholm. 2023. Skeppsbron, Härnösand.
Foto: LundbergDesign. 2020. Parmmätargatan, Stockholm.
Foto: ArkDes. 2022. Vasagatan, Umeå.
Foto: Daniel McCarthy. 2023. Badhusgatan, Södertälje.

Med Street Moves kan utvecklingen och förändringen av gaturummet påbörjas snabbt och kostnadseffektivt utan att göra ingrepp i gatan. Samtidigt vävs flera aktörer in i dialogen om hur framtidens gator kan designas. De tillfälliga gatulösningarna gör det möjligt att med invånarnas engagemang och inspel, undersöka vad som efterfrågas och testa vad som fungerar genom prototyper på gatan. På så sätt påbörjas förändringen av våra gemensamma gaturum, gata för gata, tills alla Sveriges gator är hållbara, hälsosamma och levande.

Team

Göteborg – Krook & Tjäder
Hultsfred – Suzanne Osten, Studio Doms, Studio Era och Outer Space arkitekter
Stockholm – LundbergDesign
Umeå – Tyréns

Sakkunniga

Pernilla Bremer, utredare, Transportstyrelsen

Helena Hansson, fil.dr i design, HDK-Valand, Göteborgs Universitet

Per-Olof Hedvall, docent och föreståndare för Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

Lena Jungmark, koordinator för Tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Alexander Ståhle, vd Spacescape

Finansiär

Rapport: Street Moves 2023

Foto: Daniel McCarthy. 2023.

ArkDes sammanfattar resultat och lärdomar från andra fasen av ArkDes innovationsprojekt Street Moves.

Rapport: Street Moves 2021

Foto: Elsa Soläng. 2021.

ArkDes sammanfattar resultat och lärdomar från den första fasen av ArkDes innovationsprojekt Street Moves.

Street Moves digitala kunskapsbank

På Street Moves webbplats kan du ta del av de lärdomar som genererats i projektet.

Street Moves i The Guardian

Klick här för att läsa The Guardians artikel om Street Moves.

Produktion: Hugo Johansson, Studio Hugo AB. I Street Moves andra steg, som pågick 2022–2023, utforskades nya gatulösningar i Göteborg, Helsingborg, Umeå, Härnösand, Hultsfred och Södertälje. Se filmen för att ta del av resultat och lärdomar från projektet.