Utställningarna öppna idag 10–18

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Space Popular
Värde i det virtuella

Pågår till 18 november

På gång


Boxen


Besök oss

Besöksadress

Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
08-520 235 00
info@arkdes.se

Öppettider

Måndag: Stängt
Tisdag: 10–20
Onsdag: 10–18
Torsdag: 10–18
Fredag: 10–20
Lördag: 11–18
Söndag: 11–18

Entrépriser

Public Luxury: Fri entré
Arkitektur i Sverige: Fri entré
Space Popular: Fri entré

Nyheter

Kalender


Filtrera

Visa alla

Evenemang

Visning

Familj


lördag

17 november


Mark Wigley och Space Popular om science fiction och arkitektur

13:00  


Under sista helgen av Space Popular: Värde i det virtuella diskuterar Mark Wigley, Lara Lesmes, Fredrik Hellberg (Space Popular) och James Taylor-Foster historieberättande och science fiction inom arkitekturen.

Samtalet är kopplat till utställningens idéer och teman och hålls i Boxen.

Fri entré. Samtalet är på engelska.

About Mark Wigley
Mark Wigley is Professor and Dean Emeritus at Columbia GSAPP in New York City. He served as Dean from 2004 to 2014. Wigley has written extensively on the theory and practice of architecture and is the author of Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire (1998); White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture (1995); and The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt (1993). He co-edited The Activist Drawing: Retracing Situationalist Architectures from Constant’s New Babylon to Beyond (2001). In 2005 he co-founded Volume magazine with Rem Koolhaas and Ole Bouman as a collaborative project by Archis (Amsterdam), AMO (Rotterdam), and C-lab (Columbia University). Wigley curated the exhibition Deconstructivist Architecture at The Museum of Modern Art, and others at The Drawing Center, New York; Canadian Centre for Architecture, Montreal; and Witte de With Museum, Rotterdam.

söndag

18 november


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

18 november


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


tisdag

20 november


Public Luxury: guidad visning

17:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


tisdag

20 november


Panelsamtal: Folkhemmet – och sen då?

18:00  


Folkhemmet var både en politisk vision och berättelse med ambition att omfatta hela samhället och dess medborgare. Men hur ser det ut idag? Samtal om vilken roll arkitekturen och designen har som sammanhållande kraft.

Vilka berättelser, byggnader och platser kan vi alla samlas/förenas kring idag? I ett samtal om vilken roll arkitekturen och designen har som sammanhållande kraft i ett allt mer heterogent samhälle medverkar Lena Andersson (författare), Åsa Linderborg (historiker och kulturchef på Aftonbladet) och Helena Mattsson (professor i arkitekturens historia och teori, KTH).

Moderator: Daniel Golling

I Aula ArkDes.
Fri entré. Begränsat antal platser. Insläpp från 17.45. Panelsamtal börjar kl 18.


torsdag

22 november


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

25 november


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

25 november


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


tisdag

27 november


Public Luxury: guidad visning

17:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


tisdag

27 november


Streetgäris gör Tala Med på ArkDes: Att röra sig i vår stad som rasifierad queer person

17:30 - 20:00  


Kom och lyssna när Streetgäris bjuder in till ett samtal med en panel som delar med sig av sina erfarenheter och tankar om hur det är att röra sig i Stockholm som rasifierad queer person. Samtalet kommer även röra vid ämnen som auktoritärt övervåld och mediaskildringar.

Tala Med är en lyssnarserie där de som ofta talas om, men sällan med, får forma samtalet.

På en trygg plattform lyfter vi frågor som ofta diskuteras av andra, men sällan med de berörda. Tala Med på ArkDes arrangeras av Streetgäris som del av utställningen Public Luxury.

Streetgäris tror på att lyssna och lära för att skapa förståelse och gemenskap. Förstår vi varandra är de lättare att kämpa för varandras rätt att leva, tillsammans, i det öppna demokratiska samhälle vi strävar efter. Publiken välkomnas att lyssna och lära och i slutet av samtalet kommer det gå att ställa frågor till panelen.

Moderator: Manel Rodrick.

Paneldeltagare:
Jon Ely
Ruhani
Samuel Girma
Sumair Ali Khan

Samtalet börjar 18.00 och kommer att hållas på både svenska och engelska.

17.30 Privilegiepromenad
Hur priviligierad är du? Ta reda på det under vår privilegiepromenad. Innan samtalet samlas vi kl 17.30 på Exercisplan framför ingången till ArkDes för att ta en tankeväckande privilegiepromenad tillsammans.

Vad är en Privilegiepromenad? 

Om Streetgäris
StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära. Vårt fokus är att stödja, utbilda och inspirera varandra genom egenmakt, solidaritet och gemenskap. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. Tala Med startade 2017 som ett samarbete mellan Streetgäris och Vällingby Stadsteater.

Tillgänglighet
Aula ArkDes har två rullstolsplatser, kontakta elisabet.schon@arkdes.se om du önskar boka en av platserna.

Samtalet livesänds på StreetGäris Facebooksida samt filmas för framtida utbildningssammanhang.

 


onsdag

28 november


Tensta museums filial: introduktion

13:00  


En introduktion till Vinteravdelningen på Tensta museums filial, som är en del av utställningen Public Luxury. Introduktionen hålls av Tensta konsthalls personal.

Tensta museum är ett projekt där konsthallen ”leker museum”.  Sedan utställningen Tensta museum: Rapporter från Nya Sverige ägde rum på konsthallen 2013/2014 har Tensta museum fortsatt i form av en ständigt pågående serie aktiviteter med inriktning på lokal historia, samtidigt som det är en samtidsrapport med inslag av scenarier för framtiden.

 


torsdag

29 november


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


torsdag

29 november


Workshop: För vems kropp skapas staden?

14:30 - 17:30  


Aktion Arkiv håller tillsammans med Karin Forss, Tove Samzelius, Shimeng Zhou och Jennie Argerich För vems kropp skapas staden? – en workshop om intersektionell stadsplanering.

Under workshopen kommer vi att belysa hur feministiska och intersektionella perspektiv påverkar hur städer byggs och planeras idag. Intersektionalitet synliggör hur kategorier som kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, boendeort, utbildning etc. samverkar och förstärker varandra, och hur detta skapar gynnade och missgynnade grupper. Begreppen diskuteras med hjälp av ett verktyg för intersektionell analys som tagits fram av Sweco, ursprungligen på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Under workshopen kommer vi att använda oss av en fallstudie för att lättare förstå hur verktyget funkar i praktiken.

Aktion Arkiv arbetar med arkitektur- och urbanforskning och har utvecklat en form av deltagande historieskrivning genom aktioner som för samman olika aktörer och publiker kring urbana kulturella, historiska och politiska frågeställningar. Aktion Arkiv består av Sara Brolund de Carvalho, Meike Schalk och Helena Mattsson.

Workshopen är en del av Aktion Arkivs medverkan i Tensta Museums filial på ArkDes under hösten. I utställningen medverkar de med ett verk som belyser den bortglömda men samtidigt unika process av brukarmedverkan som låg bakom förvandlingen av kvarteret Glömmingegränd i Tensta. Workshopen äger rum i utställningsrummet i anslutning till Aktion Arkivs installation.

Deltagande är gratis men antal platser är begränsat till 25 personer så anmälan är obligatorisk.
Anmälan skickas till sara.brolund.decarvalho@arkdes.se senast 19 november.

Deltagare är inbjudna från bl a Stockholms stad, Boverket, Länsstyrelsen och ett fåtal platser är öppna för allmänheten. Alla förväntas delta aktivt i grupparbete.

Plats: ArkDes, i utställningen Tensta Museums filial.

Workshopsledare

Jennie Argerich är civilingenjör och kulturgeograf inriktad på social hållbarhet. Hon arbetar som projektledare för social hållbarhet på Stockholms stads exploateringskontor med bland annat utvecklandet av en modell för socialt värdeskapande stadsutveckling, jämställdhetsintegrering av verksamheten och med att driva kontorets jämställdhetsnätverk.

Sara Brolund de Carvalho är konstnär och arkitekt med ett särskilt intresse för urban pedagogik och gemensamhetslokalers betydelse för skapandet av social hållbarhet. Hon är just nu gästforskare på Arkdes där hon jobbar med projektet ”Utopia in action: co-housing in the future?”.

Karin Forss är genusvetare med fokus på intersektionell teori och genusbudgetering. Forss arbetar som konsult på Sweco med uppdrag som t.ex. metodstöd för jämställdhetsintegrering, utbildning om normkritik och utvärdering.

Tove Samzelius är doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet och tematisk rådgivare för Rädda Barnen. Hon arbetar med bostadssociala frågor och är bland annat författare till rapporten ”En plats att kalla hemma – barnfamiljer i bostadskrisens skugga”.

Meike Schalk är arkitekt och lektor vid KTH Arkitekturskolan med inriktning stadsbyggnad och urban teori. Hon var en av initiativtagarna till gruppen FATALE (Feminist Architecture Theory Analysis Laboratory Education). Hennes senaste publikation är Feminist Futures of Spatial Practice (2017).

Shimeng Zhou är statsvetare, kulturgeograf och miljöhumanist med fokus på intersektionell teori samt maktdimensioner av miljö- och klimatförändringar och utformningen av offentliga miljöer. Hon arbetar som konsult på Sweco med frågor som för jämställdhet och social hållbarhet.


torsdag

29 november


ArkDes vänförening: Torun Hammar

16:00  


Torun Hammar från SFV berättar ombyggnationen av Nationalmuseum. Hon är chef för projektledningen på Statens fastighetsverk och gästprofessor i restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan/arkitektur.

Med en bakgrund som hus- och slottsarkitekt har Torun Hammar länge arbetat med att utveckla och genomföra projekt i kulturhistoriskt värdefull miljö. I ombyggnaden av Nationalmuseum har hon företrätt projektägaren/beställaren Statens fastighetsverk.

Nationalmuseum är kanske århundradets största restaurering av ett statligt byggnadsminne. Torun Hammar berättar om bakgrunden till projektet, målsättningar, vägval och om Statens fastighetsverks 10-åriga arbete med att, som byggherre, genomföra arbetet. Föredraget ger en bild av byggherrens ansvar och om samspelet med verksamheten. Vi får också en inblick i hur en 150 år gammal byggnad kan inhysa ett fullt modernt museum med bibehållna – och nya – arkitektoniska värden.

I Aula ArkDes.
Pris: 150 kr. Ingen föranmälan.


söndag

2 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

2 december


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


söndag

2 december


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


tisdag

4 december


Public Luxury: guidad visning

17:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


torsdag

6 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

9 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

9 december


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


tisdag

11 december


Public Luxury: guidad visning

17:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


onsdag

12 december


Tensta museums filial: introduktion

13:00  


En introduktion till Vinteravdelningen på Tensta museums filial, som är en del av utställningen Public Luxury. Introduktionen hålls av Tensta konsthalls personal.

Tensta museum är ett projekt där konsthallen ”leker museum”.  Sedan utställningen Tensta museum: Rapporter från Nya Sverige ägde rum på konsthallen 2013/2014 har Tensta museum fortsatt i form av en ständigt pågående serie aktiviteter med inriktning på lokal historia, samtidigt som det är en samtidsrapport med inslag av scenarier för framtiden.

 


onsdag

12 december


ArkDes vänförening: Barn i den förtätade staden

16:00  


Arkitekten Suzanne de Laval, som har forskat om barn och deras utemiljö, berättar om hur det täta stadsbyggandet påverkar barnens livskvalitet.

Debatten om hur vi planerar och förtätar utan hänsyn till barnens perspektiv har varit livlig i flera år. Barnen prioriteras ofta bort när den dyra marken fördelas av fastighets- eller exploateringskontor i de stora täta städerna. Staden anlägger inte nya fina parker, i stället naggar man i kanten på de grönområden och parker som finns. Skolor och förskolor blir överfulla med för små eller inga gårdar.

Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor har i många år forskat, skrivit om och deltagit i debatten i frågor kring barn, ungdomar och deras utemiljö. Hon kommer att berätta om hur det täta stadsbyggandet påverkar barnens livskvalitet.

I Aula ArkDes.
Pris: 150 kr. Ingen föranmälan.


torsdag

13 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

16 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

16 december


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


tisdag

18 december


Symposium: arkitekturhistoria på ArkDes

00:00  


ArkDes har under året inlett arbetet med en ny basutställning. För att samla, diskutera och lära av pågående forskning arrangerar vi ett symposium om arkitekturhistoria. Välkommen att skicka in abstract!

Vad kan vi lära av pågående arkitekturhistorisk forskning – vad sker just nu och vad behöver vi veta mer om, hur har forskningen om arkitektur i Sverige påverkats av ämnets internationalisering, hur har framväxten av teorier, begrepp och praktikbaserade angreppssätt påverkat den historiska forskningen, och – inte minst – på vilket sätt kan det bidra till en aktuell och angelägen permanent utställning?

Målsättningen med symposiet är att inventera och fånga in den bredd av kunskap som genereras av arkitekturen och den byggda miljön. Därför välkomnas ett brett spektrum av forskning om arkitektur i Sverige eller med kopplingar till Sverige. Symposiet behandlar i första hand perioden från sekelskiftet 1900 fram till vår egen samtid. ArkDes efterfrågar vetenskapligt väldokumenterade studier vilka analyserar arkitekturens mångskiftande egenskaper som kulturellt, estetiskt, socialt eller politiskt fenomen.

Fram till 11 november (förlängd deadline) finns möjlighet att lämna in ett abstract. Call for Papers 

Symposiet arrangeras av ArkDes genom Mikael Andersson och Christina Pech, ansvarig forskningskoordinator.
För frågor, vänligen mejla: bas@arkdes.se.


tisdag

18 december


Public Luxury: guidad visning

17:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


torsdag

20 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

23 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

23 december


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


söndag

30 december


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

30 december


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


torsdag

3 januari


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

6 januari


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

6 januari


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.


tisdag

8 januari


Public Luxury: guidad visning

17:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


onsdag

9 januari


Tensta museums filial: introduktion

13:00  


En introduktion till Vinteravdelningen på Tensta museums filial, som är en del av utställningen Public Luxury. Introduktionen hålls av Tensta konsthalls personal.

Tensta museum är ett projekt där konsthallen ”leker museum”.  Sedan utställningen Tensta museum: Rapporter från Nya Sverige ägde rum på konsthallen 2013/2014 har Tensta museum fortsatt i form av en ständigt pågående serie aktiviteter med inriktning på lokal historia, samtidigt som det är en samtidsrapport med inslag av scenarier för framtiden.

 


torsdag

10 januari


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

13 januari


Public Luxury: guidad visning

12:00  


Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare.

Gratis. Ingen föranmälan.


söndag

13 januari


Familjesöndag: Bygg möbler till staden!

13:00  


Hur vill du utveckla staden? Designa och bygg nya möbler för att skapa platser där alla kan trivas.

Vi inspireras av utställningen Public Luxury och bygger modeller.

Passar från 4 år. Gratisbiljetter kan hämtas i informationsdisken när museet öppnar. Kom i tid så att ni inte missar visningen! Begränsat antal platser.

Se fler dagar

Mer på ArkDes


Så hanterar vi dina personuppgifter