ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Konferens

Varje år sedan 2020 arrangerar ArkDes tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd en konferens där arkitekter, stadsplanerare, designers, konstnärer, kommunala-, regionala- och statliga tjänstemän och politiker möts och delar erfarenheter inom området gestaltad livsmiljö.

Foto: Ricard Estay, Statens konstråd. 2023.

I den fullsatta lokalen deltar 300 personer, och digitalt runt 2000 personer, som vill utbyta kunskap för att skapa och förvalta livsmiljöer som är hållbara, estetiskt tilltalande och funktionella. Till konferensen bjuds nationella och internationella namn inom arkitektur, design, konst och kulturmiljö in för att ge nya idéer om projekt och metoder som bidrar till att skapa miljöer r människor vill leva och verka.

Varje år utnämns även Årets strålkastare – nationella aktörer som på ett föredömligt sätt har arbetat med gestaltade livsmiljöer. 

Årets konferens:

Konferens
2024.10.02
Skeppsholmen, Stockholm

Konferens 2024: Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Anmäl dig till årets konferens om Gestaltad livsmiljö, i år på temat: Hur ska vi räkna?

Tidigare konferenser:

Konferens
2023.10.03

Konferens 2023

Läs mer om och se 2023 års konferens i efterhand.
Konferens

2022.10.06

Konferens 2022

Läs mer om och se 2022 års konferens i efterhand.
Konferens

2021.10.14

Konferens 2021

Läs mer om och se 2021 års konferens i efterhand.
Konferens

2020.09.03

Konferens 2020

Läs mer om och se 2020 års konferens i efterhand.

Samverkan kring Politik för gestaltad livsmiljö

ArkDes, tillsammans med Boverket ↗Riksantikvarieämbetet ↗ och Statens konstråd ↗ , har ett regeringsuppdrag att främja utvecklingen av politikområdet Gestaltad livsmiljö. I det fungerar ArkDes som en kunskapskälla och plattform för att utforska, följa upp och sprida kunskap om gestaltad livsmiljö, särskilt inom arkitektur- och designområdet.  

De fyra myndigheternas gemensamma uppdrag handlar om att bevaka och sprida kunskap om politikområdet, över hela Sverige. Detta görs bland annat genom en årlig konferens där aktörer inom statlig, kommunal, regional och privat sektor möts fysiskt och digitalt för att diskutera och lyssna till inspirerande och framåtblickande exempel inom arkitektur, design, konst och kulturmiljö.