ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Konferens
2024.10.02
Skeppsholmen, Stockholm

Konferens 2024: Gestaltad livsmiljö – hur ska vi räkna?

Välkommen till årets konferens om gestaltad livsmiljö som i år har temat: Hur ska vi räkna?

Vad kostar kvalitet? Behöver och kan vi tänka och räkna på nya sätt? På konferensen möts fastighetsägare, byggaktörer, kommuner och myndigheter för att gemensamt lyssna till inspirerande exempel och diskutera hur vi skapar och säkerställer attraktiva livsmiljöer och förvaltar befintliga värden – för dagens invånare och för framtida generationer.    

Under konferensens förmiddag får vi lyssna på flera aktörer som utvecklar och samtalar om hur vi uppnår ett hållbart och kvalitativt byggande som inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Eftermiddagen bjuder på flera inspirerande och lärande exempel från olika delar av Sverige om hur vi tillsammans kan arbeta medvetet och annorlunda med såväl materiella som immateriella värden. Allt för att uppnå hållbarhet och kvalitet i skapandet av de gemensamma livsmiljöerna.

Vi lyfter även blicken med hjälp av två huvudtalare, en svensk och en internationell, som tar sig an konferensens tema.

Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Det fysiska eventet (300 platser) sker på ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Du kan alltid följa dagen live digitalt. Det fysiska och det digitala deltagandet kräver föranmälan genom biljett.

När: 2 oktober 2024, klockan 08:30–16:15.

Var: Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt.

Hur: Kostnadsfri heldagskonferens

Om konferensen

Sedan 2020 genomför Boverket ↗Riksantikvarieämbetet ↗, ArkDes och Statens konstråd ↗ årligen en gemensam konferens om Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå, inom akademi eller som privat aktör.

alt=””     alt=””     alt=””     alt=””

Rapport 2023: Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Grafisk form och bild: Magdalena Czarnecki Läs ArkDes uppföljningsrapport om Gestaltad livsmiljö på samma tema.