ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

X Email

Idéerna som formade det moderna Sverige

Stadsbiblioteket, Stockholm. 1921. Gunnar Asplund. ArkDes samling.

ArkDes samling är en av världens största arkitektursamlingar. Föremålen i magasinen visar hur arkitekters visioner blir till verkligheten runt omkring oss.

Museets samling består av över fyra miljoner ritningar, skisser, fotografier, brev och modeller. Föremålen visar processen, kreativiteten, visionerna, samtalen, människorna och inspirationen bakom vår byggda miljö. Det är en levande samling som inte bara hjälper oss förstå och omvärdera historien, genom den får vi också lära känna människorna som formade det moderna Sverige.

En resa från 1850 till idag

När ArkDes startade 1962 lades grunden till den omfattande samlingen genom Sveriges Arkitekters Riksförbunds fotografi- och ritningsarkiv. Samlingen har sedan dess vuxit med donationer från arkitekter som varit verksamma från 1850 och fram till idag. Gunnar Asplund1, Sigurd Lewerentz2, Susanne Tucker3, Léonie Geisendorf4, Backström & Reinius5 och Ralph Erskine6 är några av de framstående arkitekter som finns representerade i samlingen. Från tiden före och efter sekelskiftet 1900 finns föremål från exempelvis Isak Gustaf Clason, Cyrillus Johansson och Carl Bergsten. I samlingen finns även ett stort antal fotografier från Sveriges främsta arkitekturfotografer som Sune Sundahl7.

En samling som skriver om historien

ArkDes värnar om att hålla samlingen tillgänglig för arkitekturhistorisk forskning. I museets forskarservice tar vi fram material för de som vill gräva djupare i samlingen och dess berättelser.

En samling som är öppen och tillgänglig för allmänhet och forskare kan bidra till en mer inkluderande arkitekturhistoria, där tidigare förbisedda byggnader och personer får träda fram. Under senare år har insatser gjorts för att utöka samlingen med delar av Sveriges arkitekturhistoria som tidigare varit underrepresenterade, i synnerhet kvinnors bidrag till konstformen och arkitektur och design med samiskt ursprung. Men även föremål som har sitt ursprung i proteströrelser eller engagemang kring arkitektur- och samhällsfrågor. Exempelvis föremål som förvärvats av föreningarna Kvinnors byggforum8, Bo i Gemenskap9 samt arkitekten Abelardo Gonzalez.

Samlingen och framtiden

En av världens största arkitektursamlingar ordnas och förtecknas inte i en handvändning. Därför är stora delar av den ännu inte katalogiserade och digitaliserade. Arbetet med att tillgängliggöra samlingen pågår oavbrutet, och researchen inför den nya samlingsutställningen som öppnar 2024 har synliggjort föremål och berättelser som tidigare varit okända.
 • 1
  Gunnar Asplund, 1885–1940. Fotograf okänd. ArkDes samling.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 2
  Sigurd Lewerentz, 1885–1975. Foto: Pål-Nils Nilsson. I privat ägo.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 3
  Susanne Tucker, 1911–2008. Svensk Form Belysning, utställning i Chicago. 1950-tal. Fotograf okänd. ArkDes samling.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 4
  Léonie Geisendorf, 1914–2016. Passfoto. ArkDes samling.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 5
  Backström och Reinius. Foto: Hugo Priivits. ArkDes samling.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 6
  Ralph Erskine, 1914–2005. Fotograf okänd. ArkDes samling.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 7
  Sune Sundahl, 1921–2007. Självporträtt. ArkDes samling.

  Länk till DigitaltMuseum.

 • 8
  Kvinnors byggforum. Artikel ur Nya Tider. 1982. ArkDes samling.
 • 9
  Foto: Mariette Parling. 2019. Aktion Arkivs vittnesseminarium med Bo i Gemenskap (BiG): Ingela Blomberg, Gunilla Lundahl, Inga-Lisa Sangregorio, Sonja Vidén, Kerstin Kärnekull, Ann Norrby.

Mer om ArkDes samling:

Förvärv från arkitekten Abelardo Gonzalez

Under 2023 tog ArkDes emot unikt material från den Malmöbaserade arkitekten Abelardo Gonzalez. Hans spektakulära arkitektur liknar ingenting annat och adderar lite glitter och glamour till museets samling.

Léonie Geisendorfs samling

En av Sveriges främsta arkitekters livsverk finns förvarat i magasinet under ArkDes.

ArkDes samling i rörelse

Foto: Emma Fredriksson 200 kvadratmeter dold arkitekturhistoria kommer upp till ytan.

Arkitektur genom kameran 

Visste du att ArkDes har ett av världens största arkiv för arkitekturfotografi?

Unboxing – upptäck ArkDes samling

Varje eftermiddag presenterar ArkDes intendenter aldrig tidigare visat material från museets samling.
Utställningar
Starts – pågående
Skeppsholmen, Stockholm

ArkDes samling

För första gången erbjuds publiken en unik inblick i berättelserna och originalverken från museets omfattande magasin i utställningen ArkDes samling.