ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

X Email

Arkitektur genom kameran 

Hotell Malmen, Stockholm. 1951. Georg Varhelyi, Carl-Axel Acking m fl. Fotograf: Kerstin Bernhard. ArkDes samling.

Visste du att ArkDes har ett av världens största arkiv för arkitekturfotografi?

Sedan museet grundades 1962, då Sveriges Arkitekters Riksförbund donerade sitt fotoarkiv, har en strid ström av fotodonationer lagts till samlingen. Oftast följde fotografierna med som en del i en arkitekts donation, men i vissa fall har fotografer själva donerat sitt material till ArkDes.

Fotografierna kommer ofta till museet som en del av en arkitekts arbetsprocess; resebilder, dokumentation av en tomt eller byggprocessen. Det finns tusentals diabilder från arkitekter som undervisat och föreläst under sin karriär. Men ArkDes har också material från några av 1900-talets främsta arkitekturfotografer. År 1988 tog museet emot Sune Sundahls1 samling på nära 200 000 negativ – en unik skatt som skildrar det svenska samhällsbyggandet under flera decennier. Sven Westerlund, Max Plunger och Åke E:son Lindman är exempel på fotografer verksamma under den senare delen av 1900-talet.

Att ta hand om fotografier och diabilder är utmanande. Papperskopior, plastfilm och glasnegativ får inte bli för varma, fuktiga eller torra. De är känsliga för fingeravtryck och får inte hanteras utan handskar. Glasnegativ är känsliga för vibrationer och tryck, färgfotografier kan knappt visas utan att ta skada. Därför är nästan alla fotografier som vi visar i utställningarna reproduktioner och vi försöker att digitalisera så många av fotografierna i samlingen som vi kan.

  • 1
    Sune Sundahl, 1921–2007. Självporträtt. ArkDes samling.

    Länk till DigitaltMuseum.