ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

X Email

Léonie Geisendorfs samling

Léonie Geisendorf, 1914–2016. Passfoto. ArkDes samling.

Arkitekten Léonie Geisendorf föddes i Polen 1914 och studerade vid Tekniska högskolan i Zürich, Schweiz, innan hon kom till Sverige 1938. Léonie Geisendorfs samling är en av museets mest omfattande. Den innehåller över 300 mappar med ritningar, 260 kartonger fyllda med dokument, hundratals fotografier och nästan 50 modeller som Geisendorf donerade till ArkDes mot slutet av sitt liv.

Under nästan hela sin karriär arbetade Léonie Geisendorf från sitt kontor i lägenheten på Östermalm i Stockholm, där gränsen mellan arbete och privatliv var tunn. Materialet i samlingen berättar om en person som helhjärtat dedikerade sitt liv åt arkitekturen. Även om många av Geisendorfs projekt aldrig genomfördes, har de byggnader som uppfördes lämnat tydliga spår i svensk arkitekturhistoria. Som pedagog på arkitektutbildningen i Stockholm fick Léonie Geisendorf möjlighet att dela sina erfarenheter som en av 1900-talets mest betydelsefulla svenska arkitekter.

Léonie Geisendorfs samling innehåller också spår av passionen hon hade för balett och fotografier från resorna runt om i världen. Den inkluderar även mängder av krokiteckningar från torsdagskvällarna med arkitektvänner och medlemsbrev från olika kulturföreningar. Sparade brev, pressklipp och anteckningar berättar om motgångarna i projekten och hennes outtröttliga kamp för att ta sig fram i en mansdominerad bransch – men också om hyllningar och stöd från kollegor och i media.

Katolska Kyrkan, fasadskiss. Stockholm. Ej uppförd. 1960-tal. Léonie Geisendorf. ArkDes samling.
Katolska Kyrkan, fasadskiss. Stockholm. Ej uppförd. 1960-tal. Léonie Geisendorf. ArkDes samling.
Nordiska Resebyrå. Stockholm. 1957. Léonie Geisendorf. Foto: Sune Sundahl. ArkDes samling.
Yrkesskola för huslig utbildning och sömnad, fasadskiss. Stockholm. 1960. Léonie Geisendorf, Charles-Edouard Geisendorf. ArkDes samling.
Yrkesskola för huslig utbildning och sömnad, lampor i glas. Stockholm. 1960. Léonie Geisendorf, Charles-Edouard Geisendorf, Thea Leonhard. Foto: Anna Riwkin. ArkDes samling.
Utställningar
StartsEnds
Skeppsholmen, Stockholm

Léonie Geisendorf

Lär känna Léonie Geisendorf – arkitekten som aldrig gav upp.