ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

X Email

ArkDes samling i rörelse

Foto: Emma Fredriksson

Långt ner under Humlegården i centrala Stockholm gömmer sig delar av den svenska kulturskatt som ArkDes förvaltar. Under 2024 ska allt samlingsmaterial i ArkDes största magasin på över 200 kvadratmeter flyttas från Kungliga biblioteket i Stockholm till helt nya och välutrustade lokaler.

Under hela 2023 har en omsorgsfull process ägt rum där samlingen har ordnats, förtecknats och packats om i arkivbeständig förvaring. På sikt gör det att samlingen blir sökbar och tillgänglig för framtida forskning och utställningar. Dessutom har samlingens volym minskat avsevärt när gamla pärmar och omslag tagits bort, vilket resulterat i kassering av över tiotusen liter skräp.

I tidigare oöppnade flyttkartonger finns många okända eller bortglömda berättelser. Under projektet har bland annat det omfattande materialet från Ove Hidemark, Bengt Hidemark och Naturvårdsbyrån gåtts igenom. Arbetet med att ordna ett så omfattande material ger en unik inblick i arkitekternas hela livsverk. I ArkDes samlingsutställning som öppnar i september 2024 kommer några av dessa berättelser att få träda fram i ljuset och delas med publiken.

Under arbetet engagerade ArkDes över trettio medarbetare att hjälpa till i magasinet under Kungliga biblioteket. Detta har inte bara skapat en bred förståelse för samlingen och samlingsvården inom myndigheten, det har också ökat insikten om samlingens djupgående betydelse och potential.

ArkDes samlingsflytt markerar starten på en ny era, där en dold skatt förvandlas till en tillgänglig resurs för att bevara och dela Sveriges arkitektur- och designhistoria.

Foto: ArkDes. 2023.