ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Konferens
2021.10.14

Konferens 2021: Gestaltad livsmiljö och demokrati

2021 fyller demokratin i Sverige 100 år.

konferensen undersöker vi olika aspekter av demokratin från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar. 

Se konferensen i efterhand:

Amanda Lind, Sveriges Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor

Liza Fior, arkitekt, delägare på Muf architecture/art LLP

Helle Søholt, vd, Gehl

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket

Ingrid Alerås, arkitekt, Wingårdhs

Ebba Matz, konstnär

Erik Berg, arkitekt, Egnahemsfabriken

Cecilia Rodéhn, fil.dr i Museum Studies, docent i kulturvård, lektor i genusvetenskap

Hedvig Mårdh, fil. dr. i konstvetenskap, lektor i kulturstudier inriktning konst- och bildvetenskap

Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd

Ruben Wätte, konstnär

Erica Ek, stadsantikvarie, Örebro

Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Örebro

Ann-Louise Rönestål, moderator

Om konferensen

Sedan 2020 genomför Boverket ↗Riksantikvarieämbetet ↗, ArkDes och Statens konstråd ↗ årligen en gemensam konferens om Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå, inom akademi eller som privat aktör.

alt=””     alt=””     alt=””     alt=””