ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Konferens
2020.09.03

Konferens 2020

2018 antogs Politik för gestaltad livsmiljö. Politiken handlar om att forma en helhetssyn på utformningen av våra livmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla får möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.  

På den här konferensen samtalar vi om Gestaltad livsmiljö, med inspirerande nationella och internationella talare. Delta i en dialog om arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Medverkar gör kulturminister Amanda Lind, internationellt verksamma arkitekten Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran med flera. 

Se konferensen i efterhand:

Amanda Lind, Sveriges Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor 

Kieran Long, överintendent, ArkDes 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket 

Katja Lindroos, vd, Urban Practice 

Maija Tanninen-Mattila, chef, Helsingfors konstmuseum HAM 

Hanna Geiran, Norges riksantikvarie 

Eva Pfannes, grundare Ooze 

Sylvain Hartenberg, grundare Ooze 

Marjetica Potrč, konstnär 

Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie 

Mia Hägg, arkitekt, Herzog & de Meuron 

Maider Lopez, konstnär 

Torun Hammar, tf chef, Statens fastighetsverk 

Anders Berensson, arkitekt 

Ann-Louise Rönestål, moderator 

Om konferensen

Sedan 2020 genomför Boverket ↗Riksantikvarieämbetet ↗, ArkDes och Statens konstråd ↗ årligen en gemensam konferens om Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå, inom akademi eller som privat aktör.

alt=””     alt=””     alt=””     alt=””