ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Konferens
2023.10.03

Konferens 2023: Gestaltad livsmiljö – kreativitet, kunskap och kompetens

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?     

Under konferensen får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö. Vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige, och vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer.

Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen  Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer. 

Se konferensen i efterhand:

16.03 Karin Svanborg-Sjövall, Statssekreterare Kulturdepartementet hälsar välkomna

27.00 Moderator Mustafa Sherif välkomnar till dagen

31.02 Styrgruppen för gestaltad livsmiljö

45.47 The Year of Skills: effective knowledge transfer methods in the New European Bauhaus

55.00 Emina Kovacic – Reflektion kring kreativitet, kunskap och kompetens kopplat till gestaltade livsmiljöer

1.45.27 Inspiration från våra nordiska grannländer

1.46.38 Nel Jan Schipull

2.08.11 Borghildur Sölvey Sturludottir

2.25.46 Sigurd Svedrup Sandmo

2.48.20 Hanna Harris

3.09.05 Panelsamtal

4.26.02 Lärande exempel från Sverige

4.26.50 Ann Magnusson

4.43.27 Magnus Antaris Tuolja

4.55.36 Per Bornstein

5.11.15 Gunnar Almevik

5.27.12 Marcus Rancken

5.41.46 Panelsamtal

6.30.08 Årets Strålkastare

6.54.33 Huvudtalare Finn Williams

7.29.06 Avslutande ord

Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare Kulturdepartementet

Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket

Marja-Leena Pilvesmaa, chef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet

Lotta Mossum, t.f. konstenhetschef, Statens konstråd

Michela Magas, designer och VD MTF Labs

Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

Nel Jan Schipull, arkitekt, filosofie dr, partner Tegnestuen Vandkunsten, Danmark

Borghildur Sölvey Sturludottir, arkitekt, chef för planenheten Reykjavik, Island

Sigurd Svedrup Sandmo, direktör KORO, Norge

Hanna Harris, designchef Helsingfors stad, Finland

Ann Magnusson, curator

Magnus Antaris Tuolja, Samiskt bygghantverk

Per Bornstein, arkitekt, Bornstein arkitektur och media

Gunnar Almevik, professor i Kulturvård, Göteborgs universitet

Om konferensen

Sedan 2020 genomför Boverket ↗Riksantikvarieämbetet ↗, ArkDes och Statens konstråd ↗ årligen en gemensam konferens om Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå, inom akademi eller som privat aktör.

alt=””     alt=””     alt=””     alt=””