ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Rapporter och publikationer

ArkDes fungerar som en kunskapskälla och en plattform för att utforska, följa upp och sprida kunskap om gestaltad livsmiljö i allmänhet, och arkitektur och design i synnerhet. Genom praktiknära forskningsprojekt, rapporter, seminarier, konferenser och andra evenemang följer ArkDes upp hur det går med politiken samt samlar in, omsätter och sprider kunskap från och till praktiker. Här kan du ta del av ArkDes aktuella rapporter och seminarier kopplade till gestaltad livsmiljö.

Rapport 2023: Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Grafisk form och bild: Magdalena Czarnecki ArkDes uppföljningsrapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2023.

Rapportsläpp 2023: Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Passagenhuset, Kv. Hästen (fd. Kv. Torsken). Bengt Lindroos. 1969. ArkDes samling. Titta på rapportsläppet av ArkDes rapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2023.

Rapport: För allmänt bruk 2023

Foto: Johannes Samuelsson. 2023.

Teamet Robertsforsgruppen sammanfattar arbetet i projektet För allmänt bruk.

Rapport: Street Moves 2023

Foto: Daniel McCarthy. 2023.

ArkDes sammanfattar resultat och lärdomar från andra fasen av ArkDes innovationsprojekt Street Moves.

Rapport: Att odla ett hembygdstorg

Foto: Gaia arkitektur

Fördjupande rapport om projektet Att odla ett hembygdstorg. Av Gaia arkitektur med stöd av ArkDes och Region Dalarna.

Handbok: Att odla ett hembygdstorg

Foto: Gaia arkitektur

En handbok för att inspirera till fler gestaltade mötesplatser i landsbygder. Av Gaia arkitektur med stöd av ArkDes och Region Dalarna.

Ingenmansland

Foto: HallemarHejdelind

ArkDes gav arkitekturskribenterna HallemarHejdelind i uppdrag att i en studie kartlägga de fysiska platser och miljöer som personer på flykt möter när de kommer till Sverige.

Rapport 2022: Ett samhälle som håller ihop

Illustration: Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space arkitekter och Eugenia Segerstedt

ArkDes uppföljningsrapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2022.

Rapportsläpp 2022: Ett samhälle som håller ihop

Illustration: Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space arkitekter och Eugenia Segerstedt Titta på rapportsläppet av ArkDes rapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2022.

Slutrapport till idéskisser: Visioner: i Norr 2022

Elva teams idéskisser och resultat i projektet Visioner: i Norr. Läs rapporten på hållbarstad.se.

Rapport 2021: Livskvalitet i tid och rum

Foto: Werner Nystrand. 2020.

ArkDes uppföljningsrapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2021.

Rapport: Street Moves 2021

Foto: Elsa Soläng. 2021.

ArkDes sammanfattar resultat och lärdomar från den första fasen av ArkDes innovationsprojekt Street Moves.

Rapport 2020: Med människan i fokus

Kollage: Ivy Agency/Oscar Liedgren

ArkDes uppföljningsrapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2020.