ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Torget: Power of Places

Foto: Olle Enqvist. 2023. Nyhamnen, Malmö.
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Torget: Power of Places

Kliv in på ArkDes och ut på Torget, mötesplatsen där du kan delta i diskussionen om den omställning vårt samhälle genomgår för att möta morgondagens utmaningar. I 2024 års installation kan du djupdyka i Power of Places. Ett forskningsprojekt i Malmö som undersöker arbetssätt och metoder för att tillvarata och varsamt utveckla det lokala i samhällsutvecklingsprocesser.

Världen står inför enorma klimatutmaningar. Genom forskningsprojektet Power of Places undersöker arkitekt- och konstnärsgruppen Layered hur stadsdelen Nyhamnen i Malmö kan utvecklas om vi istället för att producera nytt tar tillvara på det som redan finns.  

Layered, som består av Daniel Feldman, Ana Sokoloff, Sumayya Vally, och María José Arjona, har studerat och kartlagt allt från byggnader och material till människors erfarenheter av och drömmar om platsen. Utifrån den samlade kunskapen blir en rivningshotad bilramp en amfiteater, nedmonterade staket förvandlas till vävda pergolor och områdets vilda grönska förstärks med en skog direkt på asfalten. På ArkDes visas resultatet från projektet i Nyhamnen genom ett gästspel och installation på Torget. Tillsammans med lokala hantverkare och Malmöbor har Layered vävt fram en installation baserad på allt som redan finns.  

ArkDes har i uppdrag att främja Sveriges arkitektur- och designpolitiska mål, Politik för gestaltad livsmiljö ↗. För att utforska politiken i praktiken och testa nya arbetssätt bedriver ArkDes praktiknära forskning. Power of Places är ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med Malmö stad, med stöd av Malmö förskönings- och planteringsförening. 

Foto: ArkDes. 2024 Hantverksgruppen MalmöVÄV väver mönster av rep och staket, Nyhamnen, Malmö.

Om Torget

Projekten som visas på Torget ger en inblick i samtida samhällsutmaningar och den praktiknära forskning som ArkDes bedriver. Torget är en plats för evenemang, workshops, installationer och mindre utställningar. Välkommen till Torget för att delta i samtalet.

Från vänster: Daniel Feldman, foto: Daniel Feldman. Ana Sokoloff, foto: Mahayana. Sumayya Vally, foto: Lou Jasmine. María José Arjona, foto: María José Arjona.

I den internationella arkitekt- och konstnärsgruppen ingår Daniel Feldman, arkitekt, Ana Sokoloff, konstrådgivare och curator, Sumayya Vally, arkitekt, och Maria José Arjona, performancekonstnär.

Foto: Olle Enqvist. 2023. Nyhamnen, Malmö.
Praktiknära forskning

Pågående

Malmö

Power of Places

Vad händer när lokala resurser och lokalt kapital tas tillvara, får gro och växa i stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen i Malmö?