ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 14 juni
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Rapporter och publikationer

ArkDes fungerar som en kunskapskälla och en plattform för att utforska, följa upp och sprida kunskap om gestaltad livsmiljö i allmänhet, och arkitektur och design i synnerhet. Genom praktiknära forskningsprojekt, rapporter, seminarier, konferenser och andra evenemang följer ArkDes upp hur det går med politiken samt samlar in, omsätter och sprider kunskap från och till praktiker. Här kan du ta del av ArkDes aktuella rapporter, konferenser och seminarier kopplade till gestaltad livsmiljö.

Rapport: För allmänt bruk 2023

Foto: Johannes Samuelsson. 2023.

Teamet Robertsforsgruppen sammanfattar arbetet i projektet För allmänt bruk.

Rapport: Street Moves 2023

Foto: Daniel McCarthy. 2023.

ArkDes sammanfattar resultat och lärdomar från andra fasen av ArkDes innovationsprojekt Street Moves.

Gestaltad livsmiljö konferens 2023: Kreativitet, kunskap och kompetens

Titta på 2023 års konferens om gestaltad livsmiljö, anordnad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Rapport: Att odla ett hembygdstorg

Foto: Gaia arkitektur

Fördjupande rapport om projektet Att odla ett hembygdstorg. Av Gaia arkitektur med stöd av ArkDes och Region Dalarna.

Handbok: Att odla ett hembygdstorg

Foto: Gaia arkitektur

En handbok för att inspirera till fler gestaltade mötesplatser i landsbygder. Av Gaia arkitektur med stöd av ArkDes och Region Dalarna.

Ingenmansland

Foto: HallemarHejdelind

ArkDes gav arkitekturskribenterna HallemarHejdelind i uppdrag att i en studie kartlägga de fysiska platser och miljöer som personer på flykt möter när de kommer till Sverige.

Gestaltad livsmiljö konferens 2022: När allting ställs på sin spets

Titta på 2022 års konferens om gestaltad livsmiljö, anordnad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Slutrapport till idéskisser: Visioner i norr. 2022

Elva teams idéskisser och resultat i projektet Visioner i norr steg 1. Läs rapporten på hållbarstad.se.

Rapport 2021: Livskvalitet i tid och rum

Foto: Werner Nystrand. 2020.

ArkDes uppföljningsrapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2021.

Gestaltad livsmiljö konferens 2021: Gestaltad livsmiljö och demokrati

Kollage: ArkDes

Titta på 2021 års konferens om gestaltad livsmiljö, anordnad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Rapport: Street Moves 2021

Foto: Elsa Soläng. 2021.

ArkDes sammanfattar resultat och lärdomar från den första fasen av ArkDes innovationsprojekt Street Moves.

Rapport 2020: Med människan i fokus

Kollage: Ivy Agency/Oscar Liedgren

ArkDes uppföljningsrapport om Politik för gestaltad livsmiljö 2020.

Gestaltad livsmiljö konferens 2020

Titta på 2020 års konferens om gestaltad livsmiljö, anordnad av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.