ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work), 2011 © 2011 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.
Utställningar
2015.10.03-2016.01.17
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

En fläkt cirklar i oregelbundna banor ovanför våra huvuden, vatten pumpas frenetiskt upp i kaskader, och i en annan av salarna kan vi vandra i en labyrintisk arkitektur av färgad rymd.

Verken ingår alla i utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner. Utställningen är ett samarbete mellan Moderna Museet ↗ och ArkDes och visas i bägge lokalerna.

Olafur Eliasson (f. 1967, Danmark/Island) är en av samtidens mest uppmärksammade konstnärer. Sedan tidigt 1990-tal har hans verk presenterats i åtskilliga utställningar över hela världen. Eliasson arbetar i skulptur, måleri, fotografi, film och installationer, men också med arkitekturprojekt och platsspecifika verk i det offentliga rummet. Ljus, vind och vatten i alla dess former är återkommande inslag. Trots detta är naturen snarare närvarande som verkens material än som motiv.

I mötet med Eliassons installationer är det inte alltid självklart var konstföremålet slutar och betraktaren tar vid. Fokus flyttas från konstobjektet i sig till själva upplevelsen av att se. Samtidigt framkallar Eliassons verk situationer där vår uppfattning av verkligheten utmanas, omförhandlas och omtolkas.

Olafur Eliasson, Room for one colour, 1997 © 1997 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Konstruerad verklighet

Perception är centralt i Olafur Eliassons konstnärskap. Han har beskrivit sina verk som redskap för att kritiskt utforska omvärlden och därigenom skapa nya upplevelser av verklighet. Det handlar om att bli varse vad vi ser, men lika mycket om att bli medvetna om oss själva när vi ser. Att i en situation uppmärksamma både vår närvaro och delaktighet, ”seeing yourself seeing”, med konstnärens ord.

I det tidiga verket Beauty (1993) är en perforerad slang monterad uppe i taket i ett mörklagt rum. En synlig strålkastare belyser dimridån som produceras av de tusentals små droppar som faller ned mot golvet. Men verket uppstår först då vi befinner oss i en viss vinkel i förhållande till ljuset som då bryts i vattendropparna. Upplevelsen av de visuella effekterna som uppstår varierar beroende av din position i rummet. Trots att konstverket är uppbyggt av fysiskt konkreta komponenter, är Beauty flyktigt och immateriellt – ett optiskt fenomen. Illusioner bryts. Verket, liksom vår bild av verkligheten det återskapar, visar sig som konstruktion.

Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work), 2011 © 2011 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Studio Olafur Eliasson

I den Berlinbaserade Studio Olafur Eliasson ↗ arbetar omkring 90 personer, däribland arkitekter, konstvetare, tekniker, ingenjörer, formgivare och kockar, med att tillsammans realisera projekt. Den stora bredden speglar studions verksamhet liksom Eliassons arbetsmetod att på ett experimentellt och utforskande sätt, ofta i dialog, förverkliga idéer.

Olafur Eliasson, Beauty, 1993 © 1993 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/Arkdes, Stockholm 2015.

Utställningskatalog

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog med bilder från utställningen.  Här kan du läsa textutdrag ur katalogen:

Utställningar

.pdf(23KB)

Introduktion av Matilda Olof-Ors

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

Utställningar

.pdf(39KB)

Verksförteckning

Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner

Olafur Eliasson, Moss wall, 1994 © 1994 Olafur Eliasson. Foto: Anders Sune Berg. Installationsbild, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.

Kurator: Matilda Olof-Ors

Utställningen stöds av: Bank of America och Clear Channel

Utställningen är ett samarbete mellan Moderna Museet ↗ och ArkDes och visas i bägge lokalerna.