ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Arkitekturvisioner: Brunnsparken

Foto: Carl Ander, Röhsska museet. 2021.
Utställningar
Startar-Slutar
X Email
Röhsska museet, Göteborg

Arkitekturvisioner: Brunnsparken

Ett festmonument med hemliga rum. En tonåring som söker sin identitet. En plats som spelat ut sin roll. Visionerna för vad framtidens Brunnsparken ser väldigt olika ut när arkitekter tänker fritt kring en av Göteborgs mest omdebatterade platser.

I samband med Göteborgs 400-årsdag presenterade Röhsska museet ↗ arkitekters visioner för hur en publik plats i Göteborg hade kunnat se ut. I utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken undersöktes vad som händer när arkitekter och formgivare får i uppdrag att experimentera och fantisera kring arkitekturen.

Istället för att bidra med genomförbara, färdiga projekt som följer förordningar och byggbolagens vinstmarginaler bjöds arkitekterna in för att tänka i nya banor. I utställningen presenterade varje arkitekt eller arkitektkontor sedan sin vision av Brunnsparken i en ritning, modell, referensobjekt och manifest.

  • Foto: Carl Ander, Röhsska museet. 2021.
Foto: Carl Ander, Röhsska museet. 2021.
Film: Röhsska museet Fabel Arkitektur
Film: Röhsska museet Per Nadén Arkitektur
Film: Röhsska museet Hedlund/Ekenstam
Film: Röhsska museet Bornstein Lyckefors Arkitekter
Foto: Carl Ander, Röhsska museet. 2021. Model: Fabel Arkitektur. 2021.
Utställningar
StartarSlutar
Skeppsholmen, Stockholm

Arkitekturvisioner: Skeppsbron

Arkitekturvisioner

Arkitekturvisioner är en arena för arkitekter som har ett engagemang för staden och som vill göra snabba inlägg i ett offentligt samtal där arkitekturen borde vara en naturlig del. Utställningen ger arkitekter och arkitektkontor av olika storlek och med skilda erfarenheter en möjlighet att vara visionära, att spekulera om och reflektera kring det arkitektoniska projektets möjlighet att påverka i alla skalor – från den intima interiörens till stadens.

Samarbete med Röhsska museet

Arkitekturvisioner: Brunnsparken ↗ är den andra i en serie utställningar där några av Sveriges mest begåvade arkitekter tar sig an frågan: Vilken stad vill vi ha? Utställningen följer i spåren av Arkitekturvisioner: Skeppsbron ↗ som öppnade på ArkDes under 2019. Utställningen producerades i samarbete med ArkDes.

Deltagande arkitektkontor: Erik Järkil Arkitektur, Bornstein Lyckefors Arkitekter, Fabel Arkitektur, Mareld Landskapsarkitekter, Studio Johan Linton, Hedlund/Ekenstam, Unit Arkitektur, Per Nadén Arkitektur

Curator och utställningsdesign: Naima Callenberg

Grafisk design: Oskar Laurin

Koncept: ArkDes, James Taylor-Foster

Projektgrupp, Röhsska museet: Louise Brännström, Johan Deurell, Amanda Eriksson, Andrea Erlandsson, Esbjörn Grip, Vanja Hermelin, Klara Käll, Stefan Törner