ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Arkitekturvisioner: Skeppsbron

Foto: Johan Dehlin. 2019.
Utställningar
2019.04.26-2019.06.16
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Arkitekturvisioner: Skeppsbron

Arkitekturvisioner: Skeppsbron består av förslag för Skeppsbron, kajområdet mellan Slussen och Kungliga slottet i Gamla stan, som framställts med konstnärliga metoder av åtta stockholmsbaserade arkitekter och arkitektkontor.

Som stadens äldsta hamnområde har Skeppsbron och Skeppsbrokajen en unik historia som ”skyltfönster” för Sverige, genomfartsled och centrum för handeln med omvärlden. På den här platsen, där Sverige mötte Europa, utbyttes inte bara varor utan även tankar och idéer. Även om området idag är underutnyttjat och domineras av parkeringsplatser kvarstår Skeppsbroraden som en av de starkaste symbolerna för Stockholm.

Med hjälp av modeller, ritningar, texter och referensobjekt av AT–HH, Esencial – Carmen Izquierdo, Elizabeth B. Hatz, Hermansson Hiller Lundberg, OKK+, Krupinski/Krupinska, Tor Lindstrand, and Nilsson Rahm framträder tänkvärda scenarier för Skeppsbron som symbolisk plats, offentligt rum och arkitektoniskt landskap.

Utställningen är en hyllning till arkitektens förmåga att se staden som en mångfacetterad miljö som kan tillgodogöras radikala och oväntade idéer som får stadens fulla potential att framträda i ett nytt ljus.

  • Foto: Johan Dehlin. 2019. Utställningsdeltagare.
Foto: Johan Dehlin. 2019.
Foto: Johan Dehlin. 2019.

Exhibition tours to 2019 Seoul Biennale of Architecture and Urbanism

Foto: Hyosook Chin. 2019.

En version av projektet ”Arkitekturvisioner: Skeppsbron” visades under den andra Seoul Biennalen för arkitektur och urbanism (SBAU), kallad ”Collective City”. Utställningen, som kuraterades av Yim Dongwoo och Rafael Luna, baserades på konceptet "städer som ett kollektivt resultat" och syftar till att framhäva städer "inte bara som en aggregerad miljö utan som levande, dynamiska system som ständigt förändras."

Det spekulativa har en självklar plats i arkitekturen och en av arkitektens viktigaste uppgifter är att tänka i nya banor.

Arkitekturvisioner

Arkitekturvisioner är en arena för arkitekter som har ett engagemang för staden och som vill göra snabba inlägg i ett offentligt samtal där arkitekturen borde vara en naturlig del. Utställningen ger arkitekter och arkitektkontor av olika storlek och med skilda erfarenheter en möjlighet att vara visionära, att spekulera om och reflektera kring det arkitektoniska projektets möjlighet att påverka i alla skalor – från den intima interiörens till stadens.

Utställningsrummet Boxen

Boxen på ArkDes tjänade som en plattform för snabbt föränderliga och experimentella utställningar. Genom installationer, utställningar och evenemang erbjöd Boxen en scen för alternativa röster och uppmuntrade till diskussioner kring arkitektur, design och deras roll i samhället. Skapad av Dehlin Brattgård Arkitekter ↗, öppnade Boxen sina dörrar 2018. År 2023 monterades Boxen ned, och dess material – stål, björkplywood och nät – återanvändes i omgestaltningen av utställningssalarna under ArkDes renovering 2024, som ritats av Arrhov Frick ↗.

Deltagande arkitektkontor: AT–HH ↗, Esencial – Carmen Izquierdo ↗, Elizabeth B. Hatz ↗, Hermansson Hiller Lundberg ↗, OKK+ ↗, Krupinski/Krupinska ↗, Tor Lindstrand ↗, Nilsson Rahm ↗

Utställningskurator: James Taylor-Foster

Utställningsformgivare: Erik Törnkvist, ETAT ARKITEKTER ↗

Grafisk identitet: Studio Reko ↗

Ljussättning: El & Scenteknik AB

Installation: Markus Eberle, Stefan Mossfeldt

Program: Daniel Golling, Karin Svensson, Elisabeth Schön

Tack till Betongindustri (Stockholm).