ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utlysningar
Ansök senast 2024.08.30
X Email
Ulricehamn

Utlysning: VERKET

Foto: Emelie Asplund. 2024. Reningsverket, Ulricehamn.

ArkDes och Ulricehamns kommun bjuder in ett team med gestaltningskompetens att utforska hur Ulricehamns reningsverk och området runt omkring kan omvandlas för framtidens behov. Med utlysningen VERKET undersöks hur vi kan ta tillvara tillsynes föråldrad industriarkitektur med stöd av innovativ gestaltning och förvaltning. Ansök senast 30 augusti.  

Många av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller teknisk infrastruktur och tekniska system. Det handlar om underdimensionerade och utdaterade system som stressas ytterligare av ökad risk för skyfall och översvämningar. Nya anläggningar för exempelvis vatten och avlopp kräver stora kommunala investeringar, samtidigt som de gamla strukturerna behöver tas omhand och ges nya roller i stads- och samhällsutvecklingen.   

ArkDes arbetar med praktiknära forskning i syfte att utveckla och sprida kunskap kring vikten av gestaltningen av våra gemensamma livsmiljöer. Genom utlysningen VERKET vill ArkDes tillsammans med Ulricehamns kommun utforska hur arkitektur, design, konst och kulturmiljö kan visa på nya värden i tillsynes förbrukade resurser. Utlysningen syftar till att ge Ulricehamn, och andra kommuner som står inför behov av att rusta upp eller bygga nya reningsverk och andra tekniska anläggningar, verktyg och kunskap för en långsiktigt hållbar förvaltning av befintlig industriarkitektur.

VERKET är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning där utveckling och förvaltning av det befintliga beskriver samma sak och utforskas synonymt. Tidigare projekt på temat är För allmänt bruk1 i Robertsfors och Power of Places2 i Malmö. 

Utlysningen riktar sig till kreativa tvärdisciplinära team av designers, arkitekter och andra kompetenser som kan bidra till förvaltning och utveckling av industrimiljöer som mist sin ursprungsfunktion. Miljöer som ofta varit stängda för allmänheten, men som efter avveckling kan bli del av det offentliga rummet och en väl gestaltad livsmiljö.  

Ansökan är öppen 25 juni – 30 augusti 2024.

 • 1
  Foto: Johannes Samuelsson. 2023. Verket Whispers av Sofia Runarsdotter, installerat på Lagårdsvinden i brukslagården i Robertsfors. 2023.

  Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? Det är frågan som står i fokus för projektet För allmänt bruk i Robertsfors.

  Länk till För allmänt bruk.

 • 2
  Foto: Björn Olin. 2023. Rosengård, Malmö.

  Power of Places syftar till att utveckla metoder och prototyper för hur material, resursflöden, kunskap och erfarenhet kan tas tillvara i samhällsutvecklingen, genom att utforska stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen i Malmö.

  Länk till Power of Places.

Utlysningar

.pdf(8mb)

Utlysning: VERKET

Klicka här för att läsa utlysningen.

Finansiär

ArkDes och Ulricehamns kommun.

Samarbetsparter

Frågor?

Foto: Emelie Asplund. 2024. Reningsverket, Ulricehamn.