ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en
Utlysningar
Ansökan är stängd
X Email
Norrbotten & Västerbotten

Visioner i Norr steg 2

Rådet för hållbara städer och kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå bjuder in sex tvärdisciplinära team för att skapa hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer, på kort och lång sikt. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr. Ansökan är stängd.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara platser och bostäder på kort tid samtidigt som vi tar tillvara på befintliga resurser och skapar långsiktigt goda och kvalitativa livsmiljöer?

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner: i norr, som genomfördes 2022.  Utlysningen syftar till att utforska och få in nya ögon i samhällsbyggnadsprocessen och hitta nya metoder för att skapa långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsstrategier. Den riktar sig till tvärdisciplinära team av designers, arkitekter, gestaltare och andra innovationsaktörer för att ta sig an konkreta platser i kommunerna.

Ansökan är stängd. De vinnande teamen presenteras i mitten av maj.

Utlysningar

.pdf(283kb)

Utlysning: Visioner i Norr steg 2

Klicka här för att läsa utlysningen.

.pdf(204kb)

Bilaga 1

Vinnovas riktlinjer för finansiering.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling 

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår: Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd samt länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Läs mer: hallbarstad.se

Här hittar du vanliga frågor och svar kopplade till utlysningen. Frågor och svar fylls på löpande under ansökningsperioden. 

Om man deltog i steg ett kan man då delta i steg 2?
Ja, team eller teammedlemmar som deltog i Visioner: i Norr kan söka till Visioner i Norr steg 2. 

Vad är skillnaden mellan steg 1 och 2? 
I den första utlysningen handlade arbetet om att ta fram skisser. I den här utlysningen handlar det om att ta fram en genomförandeplan och att testa idéerna på plats. 

Vad hände med projekten i steg 1? Var kan jag läsa mer om det fortsatta arbetet?
Du kan läsa mer om resultaten från Visioner: i Norr här. 

Kan personer och företag delta i flera sökande team?
Ja.

Kan lärosäten söka?
 Ja, lärosäten är hjärtligt välkomna att söka. 

Kan jag ansöka även om jag inte är verksam i Sverige?
Den i teamet som är bidragstagare ska ha svenskt organisationsnummer med filial eller driftställe i Sverige. 

Är jag garanterad att få jobba i den kommun jag listar som första önskemål?
Nej. Valen och motiveringarna fungerar som underlag för matchning av team och kommun. Vi garanterar inte att utvalda team får de geografier de önskat. Rådet för hållbara städer förbehåller sig rätten att fördela platserna till lämpligt team. 

Ska de högupplösta bilderna på teamen bifogas separat?
Ja. Bilderna på teamen bifogas som separata jpeg-filer. Bilderna räknas inte in i ansökans totala filstorlek om 10 sidor och 10MB.

Har du frågor?

Maila oss på hej.thinktank@arkdes.se.