ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utomhusverket 2021: Studio Ossidiana

Foto: Sima Korenivski. 2021.
Utställningar
Startar-Slutar
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Utomhusverket 2021: Studio Ossidiana

Sommaren 2021 blir Exercisplan på Skeppsholmen återigen en plats där vi kan upptäcka nya sätt att vara tillsammans. Utomhusverket, designat av Studio Ossidiana, är en installation för alla – till för att utforskas, göras till sin egen och delas med andra.

Coronapandemin har fått oss att se våra offentliga rum i ett nytt ljus, och deras betydelse för oss har fått en helt ny innebörd. Som en reaktion på en förändrad verklighet blir Studio Ossidianas sommarinstallation utanför ArkDes en experimentell plattform där vi kan samlas ute i det fria – mitt i centrala Stockholm.

Tänkt som en ”övärld för aktiviteter och möten” – dit både fåglar och människor är välkomna – hyllar årets utomhusverk på Excercisplan det offentliga rummets potential. Studio Ossidianas verk erbjuder en öppen scen för allt från lek och meditation till friluftsmöten och demonstrationer – eller helt nya former av gemenskap. Installationen lyfter den symboliska kraften i att dela upplevelser – med andra, med naturen eller med det som omger oss.

– Vår idé handlar om att se stadens invånare som trädgårdsmästare av offentliga platser. Installationen ska uppmuntra till att gräva, undersöka och förändra. Trädgården ska också vara en plats för ritualer, den kan fungera som scen för evenemang och som mötesplats, säger Giovanni Bellotti och Alessandra Covini på Studio Ossidiana.

  • Foto: Märta Thisner. 2021.
Film: Performing Pictures (Geska Helena Brečević, Robert Brečević) med Kyulim Kim och Daniel Donato. Skapandet av 2021 års Utomhusverket av Studio Ossidiana.
Foto: Märta Thisner. 2021.
Foto: Märta Thisner. 2021.
Foto: Märta Thisner. 2021. Fågelträdgården.
Foto: Märta Thisner. 2021. Den planterade dammen.
Foto: Märta Thisner. 2021. Soluret.
Skiss: Studio Ossidiana. 2021. Ritning av Utomhusverket 2021.
Foto: Sima Korenivski. 2021. En plats för fåglar och människor.
Foto: Sima Korenivski. 2021.

Studio Ossidiana

Studio Ossidiana ↗, grundat 2015, av Alessandra Covini och Giovanni Bellotti verkar i skärningspunkten mellan arkitektur, design och forskning. Med Rotterdam som bas söker duon i sina verk att lösa upp gränserna mellan arkitektur, design, konst, landskapsarkitektur och urbana strategier. Projekten kännetecknas av lekfullhet, taktilitet och inklusivitet. Genom material och rum som uppmuntrar till handling, upptäckt och förundran blir föremålen och berättelserna i deras verk levande.

Utomhusverket

Utomhusverket var ArkDes årliga sommarinstallation mellan åren 2020 och 2022. Genom att ge arkitekter och formgivare uppgiften att föreställa sig och testa nya möjligheter för offentligt liv, vill vi att installationerna utanför museet ska föra Skeppsholmen närmare staden. Vi vill visa exempel på potentialen i inkluderande och designdrivna offentliga rum i hjärtat av Stockholm som alla, enskilt eller tillsammans med andra, uppmuntras att använda.

Studio Ossidiana: Alessandra Covini, Giovanni Bellotti
Utställningskurator: James Taylor-Foster
Utställningsproducent: Johanna Fogel
Grafisk identitet: EWO (Emil Engel Andersson, William J Andersson, Oskar Laurin)
Byggkoordinator: Johan von Geijer
Utställningshandläggare: Elisabet Norin
Installation: Nord Skateparks (Sweden), Tomaello (The Netherlands)
Publikt program: Elisabet Schön
Pedagogiskt program: Jakob Kjellberg, Madeléne Beckman
Filmproduktion: Performing Pictures (Geska Helena Brečević, Robert Brečević); Kyulim Kim, Daniel Donato; Sujy Lee

Teamet från Studio Ossidiana: Daniele Ceragno, Mariagiulia Pistonese, Lyubov Viller, Han Sol Hwang, Baukje Trenning

Teamet från Nord Skateparks: Daniel Malmberg, Mathew Marek, Stefan Jonsson, William Cramp, Carl Åström, Pontus Robin, Tom Stellmar, Henrik Ribbing, Marcus Adolfsson, Leo Ström

Team från Tomaello: Said Jama, Ali Hassan Tohow, Lauris Keiss, Ed Clarijs, Peter Mersch, Bert Hacquebard, Marcel Derksen, Andre Bonk, Giulio Tomaello, Gevorg Gabriljan, Baukje Trenning