ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Girjegumpi: The Sámi Architecture Library

Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Girjegumpi: The Sámi Architecture Library av Joar Nango och samarbetspartners vid 18e internationella arkitekturbiennalen i Venedig. 2023.
Utställningar
Startar-Slutar
X Email
Venedig, Italien

Joar Nango: Girjegumpi

I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp frågor som är relevanta för arkitektur som skapas av urfolk. Joar Nango med flera, presenterar i den nordiska paviljongen på den 18:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig, Girjegumpi: The Sámi Architecture Library, som är en struktur, kunskapskälla och social plattform för samisk arkitektur.

Girjegumpi är en fysisk form av de samtal och den forskning som Joar Nango initierat under de drygt tjugo år han varit verksam i skärningspunkten mellan arkitektur och konst. Som ett mobilt, kollektivt bibliotek har projektet ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa till nya platser, såväl i Sápmi som i övriga Norden. Resan har föranlett flera samarbeten, bland annat med konstnärer och hantverkare så som Katarina Spik Skum, Anders Sunna, Ken Are Bongo och Anders Rimpi.

Hjärtat i Girjegumpi är det arkiv som innehåller 500 böcker, allt från rariteter till samtida titlar, som alla behandlar frågor om samisk arkitektur och design, aktivism, traditionell och traderad byggkunskap och dekolonisering. Arkivet har även många andra funktioner och beståndsdelar. Det innehåller illustrationer, materialprover, designdetaljer och upphittade föremål. Girjegumpi fungerar också som en social plattform för olika grupper, det agerar som ett läsrum för enskilda studier och reflektion. Som ett kritiskt konst- och arkitekturprojekt bygger arkivet en plats för urfolkets tankar.

Girjegumpi är ett nomadiskt, levande designprojekt som lyfter vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur: Att arbeta kollaborativt, byggnadstekniker, användningen av naturresurser i ett snabbt förälderligt klimat, nytjandet av lokala material i processen och ett respektfullt närmande till landskapet och naturen. Girjegumpi sätter ljuset på arkitektens position i en riktning mot en mer flerdimensionell förståelse av världen.

Den nordiska paviljongen, som ritades av Sverre Fehn 1962, var tänkt att ge uttryck för ett gränsöverskridande nordiskt samarbete. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi för att fortsätta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser.

Film: Marcus Gustavsson. 2022. The Sámi Architecture Library reser till Venedig.

Medverkande

Håvard Arnhoff, Ken Are Bongo, Petter Bratland, Stefano Crosera + Margherita Pasqualato (Cantiere Daniele Manin), Mathias Danbolt, Ole-Henrik Einejord, Astrid Fadnes, Jenni Hakovirta, Eirin Hammari, Elin Haugdal, Petri Henriksson, Tone Huse, Robert Julian Hvistendahl, Iver Jåks + Jon Ole Andersen, Anne Kare Kemi, Annik Kristiansen Hagen, maka design, Grete Johanna Minde, Karen Inger Anne Nango, Nils John Nango, Anne Henriette Nilut, Ole Thomas Nilut, Raisa Porsanger, Tobias Aputsiaq Prytz, Anders Rimpi, Katrine Rugeldal, Wimme Saari, Sámi Architecture Dictionary Group, Arne-Terje Sæther, Katarina Spik Skum, Mary Ailonieida Sombán Mari, Četil Somby, Anders Sunna, Anna-Stina Svakko, Eystein Talleraas, Petter Tjikkom, Magnus Antaris Tuolja

  • Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Samarbetspartners för Girjegumpi: The Sámi Architecture Library.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Girjegumpi: The Sámi Architecture Library av Joar Nango och samarbetspartners vid 18e internationella arkitekturbiennalen i Venedig. 2023.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0.

Girjegumpi

Ordet Girjegumpi kommer från två nordsamiska ord: ”girji”, som betyder bok, och ”gumpi” – en liten mobil renskötarstuga på slädmedar, ofta dragen av en snöskoter. Denna ordlek refererar till ett bibliotek, ett arkiv och den konstruktion i vilken dessa förvaras och transporteras.

Girjegumpi har utvecklats på många platser sedan 2018. När det inte turnerar har det sin bas hos Sámi Dáiddaguovddáš1 (Samiskt centrum för samtidskonst) i Kárášjohka/Karasjok. En systerversion av Girjegumpi finns på National Gallery of Canada2 i Odàwàg/Ottawa.

  • 2018: Hárstták/Harstad, Arctic Arts Festival; Márkomeannu, Sámi Culture and Music Festival; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst)
  • 2019: Dálvvadis/Jokkmokk, Jokkmokk’s Market; Gällivare; Ottawa, National Gallery of Canada
  • 2020: Bergen, Bergen Kunsthall; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst); Virtual Girjegumpi ↗ , ArkDes
  • 2021: Hárstták/Harstad, Arctic Arts Festival; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst); Oslo, Nasjonalmuseet Norway ↗
  • 2022: Helsinki, Kiasma, ARS22 ↗; Canadian Centre for Architecture, ᐊᖏᕐᕋᒧᑦ / Ruovttu Guvlui / Towards Home ↗; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst)
  • 2023: Nordiska paviljongen, 18:e internationella arkitekturbiennalen – La Biennale di Venezia. Efter stoppet i Venedig kommer Girjegumpi att fortsätta sin resa
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Wimme Saari vid invigningen av Girjegumpi.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Girjegumpi: The Sámi Architecture Library av Joar Nango och samarbetspartners vid 18e internationella arkitekturbiennalen i Venedig. 2023.

Joar Nango

Joar Nango (född 1979, Áltá) är en arkitekt och konstnär baserad i Romsa/Tromsø. Hans arbete är djupt rotat i Sápmi – det traditionella samiska område som täcker norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Genom byggande, platsspecifika interventioner, designsamarbeten, fotografi, publikationer och video utforskar Nango i sitt arbete den roll som samisk och urfolksarkitektur och slöjd har inom samtida tänkande.

Nangos arbete, däribland långtidsprojektet Girjegumpi, berikas av parallella samarbeten med andra konstnärer, arkitekter och hantverkare. Hans tjugoåriga praktik inbegriper många initiativ och projekt, bland annat är han en av grundarna av arkitekturkollektivet FFB (2010). Han har nyligen samarbetat med koreografen och regissören Elle Sofe Sara i en dansföreställning med Carte Blanche, med premiär på Den Norske Opera & Ballett 2022. Efter att ha vunnit en arkitekttävling 2021 ritar Joar Nango tillsammans med Snøhetta, Econor och 70°N arkitektur den nya Samiska nationalteatern samt Samiska gymnasiet samt Rennäringsskolan i Guovdageaidnu/Kautokeino, som nu är under uppbyggnad.

Joar Nango är utbildad vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim och tog examen i arkitektur 2008. Sedan dess har hans arbete presenterats på Documenta 14, Bergen Kunsthall, Nasjonalmuseet i Oslo – arkitektur, Canadian Centre for Architecture, Chicago Architecture Biennale 2019, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst) och Kiasma.

  • Foto: Knut Åserud. 2022. Joar Nango in Venice.
Film: ArchDaily. 2023. Intervju med Joar Nango.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Girjegumpi: The Sámi Architecture Library av Joar Nango och samarbetspartners vid 18e internationella arkitekturbiennalen i Venedig. 2023.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Invigningen av Girjegumpi i Venedig.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Invigningen av Girjegumpi i Venedig.
Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Invigningen av Girjegumpi i Venedig.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Invigningen av Girjegumpi i Venedig.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Samtal i Girjegumpi i Venedig.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Samtal i Girjegumpi i Venedig.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Samtal i Girjegumpi i Venedig.
Foto: Federico Sutera. 2023. CC BY-SA 4.0. Joar Nango och David Thomas.

Om biennalen

Den internationella arkitekturbiennalen (International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia ↗) äger rum vartannat år i Venedig, Italien. Nordiska paviljongen ↗ representerar officiellt Finland, Norge och Sverige. Den 18:e internationella arkitekturbiennalen pågår mellan maj och november 2023 och är kuraterad av Lesley Lokko.

I 2023 så är ArkDes kommissionärer och Nasjonalmuseum ↗ (Oslo, Norge) och Arkkitehtuurimuseo ↗ (Museum of Finnish Architecture, Helsingfors, Finland) verkar som vice-kommissionärer.

2018 presenterade Eero Lundén Another Generosity ↗. 2021 presenterade Helen & Hard What We Share ↗. Under konstbiennalen i Venedig 2022 presenterade The Sámi Pavilion ↗ med ett projekt med konstnärerna Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara och Anders Sunna på uppdrag av Office for Contemporary Art Norway (OCA) med Museum of Contemporary Art Kiasma / The Finnish National Gallery och Moderna Museet.

Medverkande institutioner

Ájtte
Arctic Arts Festival – Festspillene i Nord-Norge
Sámi Dáiddaguovddáš (SDG)
RDM – Sámiid Vuorká-Dávvirat
UiT – The Arctic University of Norway

Girjegumpi är ett projekt som först initierades 2018 av Joar Nango och Festspillene i Nord-Norge ↗. När Girjegumpi inte är på resande fot, står den i Sámi Dáiddaguovddáš ↗ (SDG) i Kárášjohka/Karasjok.

Ladda ner pressmeddelandet på nordsamiska
Ladda ner pressmeddelandet på engelska
Ladda ner pressmeddelandet på svenska
Ladda ner pressmeddelandet på italienska
Pressbilder hittas här ↗

Kommissionärer: Kieran Long, ArkDes; Carina Jaatinen, The Museum of Finnish Architecture; Stina Høgkvist, The National Museum of Norway

Utställare: Joar Nango och samarbetspartners

Utställningskurators: Carlos Mínguez Carrasco, James Taylor-Foster, ArkDes

Projektledare: Luba Kuzovnikova, ArkDes

Produktionsstöd i Venedig: M+B Studio; eiletz ortigas | architects

Team på ArkDes: Johanna Fogel, Stefan Mossfeldt, Elisabet Norin, Emma Weinerhall, Maria Östman

Värdar/Bibliotekarier: Pia Karttunen, Laura Lucchini