ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Bibliotek och forskarservice

Aktuell information

Biblioteket och forskarservice håller stängt under museets ombyggnation fram till den 27 september 2024.

Okänd kvinna läser bok i ett bibliotek. 1965. Fotograf: Sune Sundahl. ArkDes samling.

ArkDes bibliotek

ArkDes biblioteksbestånd består av en unik blandning av inköpta och donerade böcker, samt tidskrifter som tillhört några av Sveriges främsta arkitekter.

Vi är ett arkitekturbibliotek för alla. Böckerna finns tillgängliga i biblioteket på Skeppsholmen och via fjärrlån. Du kan också logga in med ditt lånekort och läsa internationella artiklar ur databasen Art&Architecture ↗.

ArkDes utbud av böcker är sökbart genom Libris ↗, de svenska bibliotekens gemensamma katalog.

Vi prenumererar på ett 70-tal tidskrifter och har över 1 000 titlar i vår samling. Många tidskriftsnummer kommer från arkitekters egna bibliotek, och vi har allt från enskilda nummer till kompletta serier av en tidskrift. Här hittar du information om vilka tidskrifter som finns tillgängliga via ArkDes bibliotek.

Det finns ett bokinkast utanför biblioteket där du kan lämna tillbaka din bok när biblioteket är stängt.

Söker du information om ArkDes biblioteks låneregler? Klicka här.

ArkDes bibliotek, kontakt:

bibliotek@arkdes.se
08-527 546 48

Forskarservice

ArkDes fyra miljoner samlingsföremål är en fascinerande skatt, full av berättelser, som alla är välkomna att upptäcka. Om fler är med och utforskar ArkDes samling kan vi presentera en parallell arkitekturhistoria, med andra byggnader och namn än de som vanligtvis syns i historieböckerna.

Samlingen är tillgänglig för alla. För att fördjupa dig i originalmaterialet som ArkDes förvaltar behöver du boka tid. ArkDes forskarservice är stängt under museets ombyggnation fram till den 27 september 2024. Nya tider för att boka besök i studiesalen kommer att meddelas under våren 2024.

Föremålen i ArkDes samling utgör en museisamling och är inte allmänna handlingar.

Delar av ArkDes material från samlingen är tillgängligt och sökbart i digital form. Börja med att söka i våra databaser:

Ritningar, skisser, fotografier, brev, arkivhandlingar, modeller, enstaka föremål och böcker och trycksaker ur ArkDes samling.

Här finns ett alfabetiskt register över arkitekter och andra upphovspersoner som finns representerade i ArkDes samling i form av ritningar, fotografier, skriftliga dokument eller modeller.

KulturNav ↗
Register över arkitekter som är eller har varit verksamma i Sverige.

Europeana ↗
En europeisk databas med böcker, fotografier, film och skulpturer från flera europeiska gallerier, bibliotek, arkiv och museum.

Forskarservice, kontakt:

Arkitekturtidskrifter tillgängliga i ArkDes bibliotek

Välkommen att bläddra i arkitekturtidskrifter i ArkDes bibliotek. Vi prenumererar på cirka 70 tidskrifter och har över 1000 titlar i vår samling.

Arkitekter och arkitektkontor i ArkDes samling

Här hittar du ett alfabetiskt register över arkitekter och andra upphovspersoner som finns representerade i ArkDes samling genom ritningar, fotografier, skriftliga dokument och modeller.