ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Forskning och utveckling

Naturhuset, Stockholm. 1975–77. Arkitekt: Bengt Warne. Illustratör: Leif Qvist. ArkDes samling.

ArkDes forskning utgörs av ett kreativt och systematiskt arbete för att öka kunskapen om arkitektur och design samt att identifiera ny tillämpning av befintlig kunskap. ArkDes bedriver två typer av forskning: den ena syftar till kunskapsuppbyggnad om samlingen som leds internt, i den andra ger ArkDes praktiska forskningsuppdrag till andra aktörer.

För att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet, samarbetar ArkDes med experter inom arkitektur och design, samt med samhället i övrigt. Cheferna för ArkDes enheter där forskning bedrivs är också medlemmar i en expertgrupp som ger råd till och granskar forskarna. Denna expertgrupp engageras under en treårsperiod och arbetet dokumenteras löpande.

Resultaten av forskningen sprids för att öka kunskapen om design och arkitektur. Resultatet av den samlingsrelaterade forskningen delas med allmänheten genom utställningar, publikationer, seminarier och symposier. Resultaten av de praktiknära forskningsprojekten delas genom seminarier, dialog med andra organisationer och uppföljning görs genom användareintervjuer och utvärderingar.

Nationella och internationella riktlinjer

Forskningen vid ArkDes vägleds av All European Academies europeiska kodex för forskningens integritet och Vetenskapsrådets kriterier för FAIR forskningsdata, samt forskningspropositionen Prop. 2016/17:50.

Läs ArkDes Forskningspolicy