ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Uppgift och vision

Stadsbiblioteket, Stockholm. 1921. Gunnar Asplund. ArkDes samling.

ArkDes är mer än ett museum; det är en kreativ arena där allmänheten kan reflektera kring, debattera och påverka designens och arkitekturens roll i samhället. I utställningarna på Skeppsholmen kan besökare i alla åldrar utforska och uppleva arkitektur och design i en mängd olika former, från storslagna installationer till detaljrika skisser och imponerande utomhusverk.

ArkDes bidrar även till att skapa ny kunskap genom vår forskningsverksamhet. Den inkluderar praktiknära forskningsprojekt i städer och samhällen runt om i Sverige, men även ett systematiskt arbete med att öka kunskapen om museets samling.

I museets verksamhet ger vi plats för barn och vuxna men även yrkesutövande arkitekter och formgivare. Samtalen och mötena breddar perspektiven och ger nya insikter kring vad arkitektur och design är – och kan vara.