ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Linda Tegg: Infield

Foto: Johan Dehlin. 2020.
Utställningar
Startar-Slutar
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Linda Tegg: Infield

Den internationellt erkända konstnären Linda Tegg ställer ut för första gången i Sverige när hon gör en installation utanför ArkDes sommaren 2020.

Bara en mycket liten del av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. Blomstrande ängar försvinner på grund av att jordbruket förändras och att slåtter och bete upphör. När ängarna blir färre försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar och andra insekter.

Konstverket Infield på Exercisplan utanför ArkDes på Skeppsholmen kommer ge besökarna möjlighet att uppleva ängsmark med drygt 60 olika svenska arter. Genom Infield vill Tegg utforska förhållandet mellan människor och natur. Installationen ger en möjligheter att diskutera ”ekosystemtjänster” där städer kan dra nytta av de tjänster naturen erbjuder i form av till exempel skugga, insamling av dagvatten och biologisk mångfald. Växterna är valda i samarbete med Stockholms universitet.

Infield är ett projekt av ArkDes Think Tank och en del av myndighetens arbete med Politik för gestaltad livsmiljö och Strategi för levande städer där ekosystemtjänster är ett fokusområde.

Foto: Johan Dehlin. 2020.
Foto: Elsa Soläng. 2020.

Linda Tegg

Linda Tegg ↗ är en konstnär från Australien som arbetar med att omdefiniera hur vi människor förhåller oss till vår omvärld. I hennes installationer förenas växter, djur, bilder och den byggda miljön för att bilda nya, intima relationer med varandra. Genom dessa relationer ifrågasätter hon människans traditionella impulser och metoder för att rama in världen och visar oss nya vägar till att samexistera med naturen.

I sina installationer arbetar Linda Tegg med tvärvetenskapliga samarbeten. 2018 samarbetade hon med Baracco + Wright Architects som var Creative Directors för ”Repair”, utställningen i den australienska paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Linda Tegg var den första konstnär att inneha ett ”residence” på School of Geography at The University of Melbourne. 2014 installerades hennes verk ”Grasslands”, ett platsspecifikt offentligt konstverk, utanför State Library of Victoria. Konstverket togs fram i samarbete med trädgårdsmästaren John Delpratt.

Linda Teggs konstverk syns både på offentliga kulturinstitutioner, i offentlig miljö och har ställts ut i Australien, USA och Europa. 2014 var hon ”Samstag Scholar” och 2012 var hon ”fellow” på Georges Mora Foundation. Linda Tegg har examen från The School of the Art Institute of Chicago, The University of Melbourne, and RMIT University.

Foto: Johan Dehlin. 2020.