ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Kiruna Forever

Foto: Johan Dehlin. 2020.
Utställningar
2020.06.02-2021.02.07
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Kiruna Forever

I Kiruna pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Stadskärnan flyttas tre kilometer åt nordost på grund av utbyggnaden av den järnmalmsgruva som Kiruna är uppbyggt kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en hel stad?

Kiruna Forever undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen. Ända från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden.

Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker. Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med invånarnas identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur bestämmer vi vad av kulturarvet som ska sparas och vad som ska offras? Hur påverkar flytten urfolkets, samernas, liv och tillvaro? Hur permanenta är städerna vi lever i?

  • Foto: Johan Dehlin. 2020.
  • Foto: Johan Dehlin. 2020.

Originalmaterial av:

Hakon Ahlberg, Rolf Dahlström, Sverre Erixson, Esaias Hackzell, Per Olof Hallman, Ralph Erskine, Hjalmar Lundbohm, Örjan Lüning, Kristina Negga-Wallström, Barbro Nilsson, Helmer Osslund, Börje Rönnberg, Artur von Schmalensee, Nils Nilsson Skum, students at Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU), Axel Törneman, Gustaf Wickman, Carl Wilhelmson

Ta chansen att uppleva utställningen Kiruna Forever i 360°.
Foto: Johan Dehlin. 2020.
Foto: Johan Dehlin. 2020.

Publikation

I samband med utställningen gav ArkDes ut boken ”Kiruna Forever” ↗ tillsammans med Arkitektur förlag. Boken innehåller bidrag från: Ylva Frid, Mats Jonsson, Ann-Helén Laestadius, Elisa Maria López, Erik Niva, Ann Maudsley, Stina Oscarson, Jennie Sjöholm, Adolf Sotoca, David Väyrynen, White Arkitekter and Ghilardi+Hellsten Arkitekter, May-Britt Öhman.

Foto: Elsa Soläng. 2020.
Foto: Elsa Soläng. 2020.
Foto: Elsa Soläng. 2020.
Foto: Elsa Soläng. 2020.

Samarbete med Konstmuseum i Norr

Utställningen är producerad av ArkDes. Parallellt pågår en utställning på Konstmuseet i Norr, Norrbottens nya länskonstmuseum med bas i Kiruna. Några konstverk har specialbeställts gemensamt och visas på båda arenorna.

Utställningskurator: Carlos Mínguez Carrasco
Assisterande utställningskurator: Sujy Lee
Utställningsproducent: Johanna Fogel
Utställningsarkitekt: Pernilla Ohrstedt ↗
Grafisk design: Magdalena Czarnecki ↗

Projektgrupp på ArkDes: Mia Bengtsson, Markus Eberle, Daniel Golling, Justina Hüll, Jakob Kjellberg, Lena Landerberg, Frida Melin, Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, Elisabet Schön, James Taylor-Foster, Lena Biörnstad Wranne, Maria Östman

Redaktörer (publikation): Daniel Golling, Carlos Mínguez Carrasco

Projektgrupp på Konstmuseet i Norr: Selma Green, Victoria Harnesk, Elin Ranestål and Maria Ragnestam during the early stages of the project

Delar av utställningen har skapats i samarbete med Kiruna Kommun: Malin Rolund, Clara Nyström, Rasmus Norling, Mats Spett, Åsa Andersson-Junkka, Åke Jönsson, Ulrika Isaksson