ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Joar Nango

Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0. Girjegumpi: The Sámi Architecture Library av Joar Nango och samarbetspartners vid 18e internationella arkitekturbiennalen i Venedig. 2023.
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Joar Nango

Lär känna arkitektur i Sápmi genom Post-Capitalist Architecture TV – ett videoverk i sex delar skapad av Joar Nango och Ken Are Bongo.

Joar Nango är en arkitekt och konstnär vars arbete är djupt rotat i Sápmi, det traditionella samiska område som täcker norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. I sina verk utforskar han den roll som samisk arkitektur, urfolksarkitektur och hantverk har i dagens samhälle.

I videoverket Post-Capitalist Architecture TV (PCA-TV) får du lära känna arkitektur i Sápmi genom Joar Nango och regissören Ken Are Bongo. Duon utforskar landskapet i Arktis och granskar olika aspekter av arkitektur, från byggnadsteknik till de komplexa maktförhållanden som styr regionen idag. PCA-TV är en pågående studie om bland annat arkitektur efter kapitalismen. Gästerna är forskare, hantverkare, konstnärer och aktivister.

Installationen lyfter vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur. Genom att betona samarbete, byggteknik och klokt resursanvändande i snabba klimatförändringar, framhävs arkitekternas roll i att främja en bredare och mer varierad förståelse av världen.

Joar Nangos installation är ursprungligen skapat för Girjegumpi: The Sámi Architecture Library som visades vid den 18:e arkitekturbiennalen i Venedig 2023. Läs mer om Girjegumpi ↗.

Nutid och framtid i ArkDes samling

ArkDes samlingsutställning visar upp arkitektur och design från de senaste 150 åren. 2024 presenteras Post-Capitalist Architecture TV som det sista kapitlet i utställningen ArkDes samling. Denna del av utställningen speglar nutidens arkitektur och design lika mycket som den blickar mot framtiden.

Medverkande

Katarina Spik Skum, Ken Are Bongo, Anders Sunna, Anders Rimpi, Mary Ailonieida Sombán Mari, Tobias Aputsiaq Prytz, Arne Terje Sæther.

Foto: Knut Åserud. 2022. Joar Nango in Venice.

Joar Nango (född 1979, Áltá) är en arkitekt och konstnär baserad i Romsa/Tromsø. Hans arbete är djupt rotat i Sápmi – det traditionella samiska område som täcker norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Genom byggande, platsspecifika interventioner, designsamarbeten, fotografi, publikationer och video utforskar Nango i sitt arbete den roll som samisk och urfolksarkitektur och slöjd har inom samtida tänkande.

Nangos arbete, däribland långtidsprojektet Girjegumpi, berikas av parallella samarbeten med andra konstnärer, arkitekter och hantverkare. Hans tjugoåriga praktik inbegriper många initiativ och projekt, bland annat är han en av grundarna av arkitekturkollektivet FFB (2010). Han har nyligen samarbetat med koreografen och regissören Elle Sofe Sara i en dansföreställning med Carte Blanche, med premiär på Den Norske Opera & Ballett 2022. Efter att ha vunnit en arkitekttävling 2021 ritar Joar Nango tillsammans med Snøhetta, Econor och 70°N arkitektur den nya Samiska nationalteatern samt Samiska gymnasiet samt Rennäringsskolan i Guovdageaidnu/Kautokeino, som nu är under uppbyggnad.

Joar Nango är utbildad vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim och tog examen i arkitektur 2008. Sedan dess har hans arbete presenterats på Documenta 14, Bergen Kunsthall, Nasjonalmuseet i Oslo – arkitektur, Canadian Centre for Architecture, Chicago Architecture Biennale 2019, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst) och Kiasma.

Utställningar
StartsEnds
Venedig, Italien

Girjegumpi: The Sámi Architecture Library

Foto: Laurian Ghinițoiu. 2023. CC BY-SA 4.0.