ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utlysningar
avslutad
X Email
Sverige

Utlysning: Street Moves 2

Rendering: LundbergDesign. 2021. Rendering av Street Moves på Götgatan, Stockholm.

Hur skulle gaturummen se ut om de inte utformades med bilen som utgångspunkt? Innovationsprojektet Street Moves söker designers och designteam som vill driva förändringen av våra gemensamma gaturum. Genom utlysningen väljs tre team ut för att utforska platsspecifika metoder och innovativa gatulösningar.

Street Moves drivs av ArkDes och finansieras av Vinnova ↗, Sveriges innovationsmyndighet, som en del av missionen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030. Sverige har som ambition att uppfylla målen i Agenda 2030 ↗, samt att uppnå nettonollutsläpp av fossila bränslen 2045 ↗. I det arbetet ska offentliga aktörer agera förebildligt. Vi behöver nya verktyg för att testa vad som fungerar, och det behöver gå fort. I Street Moves används platsspecifika, inkluderande och utforskande designprocesser för att testa nya sätt att möta dessa utmaningar och designa gaturum som inte designas med bilen som utgångspunkt.

Sedan Street Moves startade 2020 har fyra kommuner påbörjat förändringen av gaturummen; Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Umeå. Genom denna utlysning kommer tre designteam kommer väljas ut och paras i hop med ytterligare tre kommuner. Tillsammans med kommunerna kommer de utvalda designteamen att designa och testa plastspecifika lösningar på utvalda gator. Stor vikt kommer läggas vid själva processen där en mängd olika aktörer – så som lokala behovsägare, restauratörer, representanter för boende, lokala föreningar och intresseorganisationer mfl. – skulle involveras i dialog- och skissarbetet. Uppgiften är både att testa en design i gaturummet för att föra dialog kring gatans funktion, och att skapa nya kontaktytor mellan parter som vanligtvis inte samverkar.

Utlysningar

.pdf(7mb)

Utlysning: Street Moves 2

Klicka här för att läsa hela utlysningen.

Finansiär

Läs mer om projektet "Street Moves".

Klicka här för att läsa mer om projektet och de utvalda teamens arbete.