Med expertis inom arkitektur och pedagogik utformar ArkDes museipedagoger innehållsrika skolprogram som rymmer flera ämnen.

Ett klassbesök på AkrDes kan ge perspektiv och fördjupning i ämnen som teknik, samhällskunskap, historia och bild.

På ArkDes finns något som inte finns i skolan: modeller, material och all kunskap samlad på en plats. Med expertis inom arkitektur och pedagogik utformar museipedagogerna innehållsrika skolprogram som rymmer flera ämnen. Eleverna får ta del av allt från bostadsfrågor till arkitekturens färg och form.


Boka visning

På plats

På ArkDes finns material, modeller och all kunskap om arkitektur och design samlad på ett ställe.

På distans

Ett smart och smittsäkert sätt att tillgodogöra sig kunskap om arkitekturens roll och påverkan på det samhälle vi lever i.