ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Nyheter
2024.04.23
X Email

ArkDes tar Politik för gestaltad livsmiljö till skolan

Foto: Daniel McCarthy. 2023.

ArkDes startar lyckat pilotprojekt som tar den nationella arkitektur-, form- och designpolitiken till skolor.  Med utgångspunkt i politiken och innovationsprojektet Street Moves ges elever kunskap och verktyg för att påverka den gemensamma miljön.

Politik för gestaltad livsmiljö vilar på övertygelsen om att god gestaltning tillsammans med ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Från att området främst har bearbetats av bransch, kommuner och myndigheter tar nu ArkDes arbetet vidare och startar ett pilotsamarbete med skolor. Syftet är att ge elever kunskap och verktyg för att kunna påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Först ut är Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm som under höstterminen 2023 deltog i ett pilotprojekt med 150 gymnasieelever, lärare och rektorer. För att förankra projektet på skolan och ge lärarna en tydlig utgångspunkt fick elever, lärare och studierektorer en utbildning i Politik för gestaltad livsmiljö samt en presentation av ArkDes Vinnovafinansierade innovationsprojekt Street Moves ↗. Målet med Street Moves är att säkerställa att alla Sveriges gator är hållbara, hälsosamma och levande till år 2030.

Under höstterminen arbetade grupperna med sex gator i närheten av skolan med samma frågeställning som i Street Moves, dvs hur kan den här gatan bli mer hållbar, hälsosam och levande? Eleverna genomförde intervjuer och plats- och behovsanalyser. Med erfarenheterna från pilotprojektet kommer ArkDes att bearbeta materialet och målet är att på sikt tillgängliggöra det digitalt så att fler gymnasieskolor runt om i landet kan använda det.

– Det här är en fantastisk möjlighet att rusta elever med kunskap och verktyg så att de i framtiden kan forma en gemensam och hållbar miljö genom arkitektur, form och design, säger Madeléne Beckman, Intendent pedagogik på ArkDes som tillsammans med kollegan Olle Lundin, Processledare i design på ArkDes, lett pilotprojektet.

Foto: Daniel McCarthy. 2023. Badhusgatan, Södertälje.

Street Moves digitala kunskapsbank

På Street Moves webbplats kan du ta del av de lärdomar som genererats i projektet.