ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Nyheter
2024.03.06
X Email

Ny rapport: Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Grafisk form och bild: Magdalena Czarnecki Passagenhuset, Kv. Hästen (fd. Kv. Torsken). Bengt Lindroos. 1969. ArkDes samling.

Nu släpper ArkDes rapporten Hållbarhet, kvalitet och ekonomi. Rapporten är en årlig uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö, framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet. Politiken vilar på en stark övertygelse om gestaltningens kraft och att ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö kan bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 

Hur ska vi bo, arbeta och leva våra liv för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle? Årets rapport tar avstamp i ett av det nationella målets delpreciseringar – att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Rapporten bygger på intervjuer med experter, forskningsrapporter, lärande exempel och enkätundersökningar med arkitekt- bygg- och fastighetsbolag. I rapporten slår ArkDes bland annat fast att arbetsformer och finansieringsmodeller behöver ses över för att hållbarhet och kvalitet ska prioriteras i arkitektur, form, design, byggande och förvaltning.

Läs rapporten nedan. 

Rapport 2023: Hållbarhet, kvalitet och ekonomi