ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Mellanstadiet

Skolprogram: Bygga framtid

Årskurs: 4–6

Arkitektur påverkar alla människor dagligen, det vi bygger inverkar också på vår miljö. God arkitektur kan bidra till en hållbar samhällsutveckling – ekologisk, social och ekonomisk.

I ArkDes skolprogram för mellanstadiet ser vi närmare på arkitekturens möjligheter och utmaningar. Med utgångspunkt i ArkDes samling undersöker vi olika byggnadssätt och hur vi, med kreativitet och samarbete, kan förbättra vår miljö och vårt sätt att leva. Skolprogrammet går att boka med eller utan workshop.

Lgr22: Skolans övergripande mål, teknik och geografi, Agenda 2030, de globala målen.

Programmet är kostnadsfritt och går att boka från 1 oktober. Max 30 elever per tillfälle.

ArkDes förbehåller sig rätten att debitera en no-show avgift på 1000 kronor.

Klicka här för att boka skolprogram

Boka skolprogrammet "Bygga framtid" för mellanstadieelever via länken.

Stadsplan för 2000 familjer, Stuyvesant Town, New York. 1951. Josef Frank. ArkDes samling.