ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Space Popular: Värde i det virtuella

Foto: Jeanette Hägglund. 2018.
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Space Popular: Värde i det virtuella

I Värde i det virtuella presenterar Space Popular en fängslande installation som utforskar arkitekturens, och arkitekters, roll i utformandet av virtuella världar.

Värde i det virtuella ger oss en vision av potentialen för rumslig gestaltning både i och av virtuella miljöer. Utifrån sin skarpa blick för det konceptuella har den Londonbaserade arkitektduon Lara Lesmes och Fredrik Hellbergs1 (Space Popular )skapat en installation som ger uttryck för en ny riktning inom arkitekturen som gränsar till kognitionsvetenskap och färgteori. Installationen ger en försmak av de spektakulära möjligheter vi kan förvänta oss när vi står inför en ny och fördjupad virtuell verklighet.

I två olika aktiva miljöer, en fysisk och en virtuell, upplever besökaren fullskaliga fragment av Stockholm som muterar, upplöses, förvrängs och kopieras i framtidsscenarion där materiella verkligheter har blivit radikalt omformade.

Med Värde i det virtuella blir Boxen en offentlig plats och forum för diskussioner om arkitekturens roll i den digitala sfären. Under och efter utställningen kan Boxens virtuella yttring2 upplevas genom Sansar – en social VR-plattform som är tillgänglig för vem som helst, var som helst, när som helst.

  • 1
    Foto: Jonas Malmström. 2018. Space Popular.
  • 2
    Bild: Space Popular. 2018.
Foto: Jeanette Hägglund. 2018.
Foto: Jeanette Hägglund. 2018.
Foto: Jeanette Hägglund. 2018.

Space Popular

Space Popular ↗ grundades 2013 i Bangkok av Lara Lesmes (Spanien) och Fredrik Hellberg (Sverige), båda utbildade på Architectural Association i London. De har varit baserade i London sedan 2016 och jobbar med projekt i olika omfång: från möbler och inredningsdesign till arkitektur, stadsutveckling och utformande av virtuella världar. Duon har undervisat på INDA (Bangkok) och Architectural Association (London) och har även föreläst och konsulterat internationellt. Utöver deras akademiska arbete är Space Popular ansvariga för ett antal pågående och realiserade byggnader och utställningar i Europa och Asien.

Utställningsrummet Boxen

Boxen på ArkDes tjänade som en plattform för snabbt föränderliga och experimentella utställningar. Genom installationer, utställningar och evenemang erbjöd Boxen en scen för alternativa röster och uppmuntrade till diskussioner kring arkitektur, design och deras roll i samhället. Skapad av Dehlin Brattgård Arkitekter ↗, öppnade Boxen sina dörrar 2018. År 2023 monterades Boxen ned, och dess material – stål, björkplywood och nät – återanvändes i omgestaltningen av utställningssalarna under ArkDes renovering 2024, som ritats av Arrhov Frick ↗.

Hogarth, William (1697-1764). The Analysis of Beauty: Written with a view of fixing the fluctuating ideas of taste ↗ (1753)

Hogarth, William (1697-1764). The Analysis of Beauty ↗ (edited with an Introduction and Notes by Ronald Paulson). (1997). ISBN: 0-300-07335-6

Wölfflin, Heinrich (1864-1945). Prolegomena till en arkitekturens psykologi.(1982) Magasin Tessin. Lund: AA Arkitektarbeten i Lund, 1980-1987. ISSN 0349-1765; 1982:4, s. [14]-47

Gombrich, E. H. (1909-2001). Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation ↗ (1960)

Vernon, Magdalen Dorothea. The Psychology of Perception ↗ (1965)

Gregory, Richard L. Eye and Brain – The Psychology of Seeing ↗ (2015, 5th Ed.). ISBN: 9780691165165

Gregory, Richard Langton. Öga och hjärna: seendets psykologi ↗. övers. från engelska originalmanuskriptet av Ivarsson, Jan; vetenskaplig granskning av Åke W. Edfeldt och Curt von Euler

Hall, Edward T. (Edward Twitchell, 1914-2009). The Hidden Dimension ↗ (1966)

Gombrich, E. H. (1909-2001) The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art ↗ (1979) ISBN: 0-71481732-5

Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses ↗ (1996) ISBN: 1-85490-439-6 (hft)

Evans, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays ↗ (1997) ISBN: 1-870890-68-X

Frank, Isabelle (Ed.), Britt, David (Trans.). The Theory of Decorative Art: An Anthology of European & American Writings ↗ (2000) ISBN: 0-300-07551-0 (inb)

Grosz, Elizabeth. Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space ↗ (foreword by Peter Eisenman) (2001) ISBN: 0-262-57149-8 (hft)

Solso, Robert L. The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain ↗ (2003) ISBN: 0262194848

Latour, Bruno. A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design ↗ (2008)

Grimshaw, Mark (Ed.). The Oxford Handbook of Virtuality ↗ (2013)

Sussman, Ann. Cognitive Architecture: designing for how we respond to the built environment ↗ (2015). ISBN: 9780415724685

Robinson, Sarah (Ed.), Pallasmaa, Juhani (Ed.) Mind in Architecture: neuroscience, embodiment, and the future of design ↗ (2015) SBN: 978-0-262-02887-5

Urist, Jacoba. The Psychological Cost of Boring Buildings ↗ (2016)

Colomina, Beatriz. Wigley, Mark. Are we Human? Notes on an Archeology of Design ↗ (2016). ISBN: 9783037785119

Goldhagen, Sarah Williams. Welcome to Your World: How the Built Environment Shapes Our Lives ↗ (2017). ISBN: 9780-06-195780-2

Carpo, Mario. The Second Digital Turn: Design Beyond Intelligence ↗ (2017) ISBN: 9780262534024

Lanier, Jaron. Dawn of the New Everything: A Journey Through Virtual Reality ↗ (2017) ISBN: 978-1-84792-352-3 (ib)

Olgiati, Valerio. Non-Referential Architecture ↗ (2018) ISBN: 9783906313191

Utställningskurator: James Taylor-Foster
Rådgivare: William Hamilton
Assistenter: Ludvig Holmen, Daniel Tayar-Watson
Grafisk identitet: Studio Reko

Projektgrupp på ArkDes: Madeléne Beckman, Markus Eberle, Daniel Golling, Jakob Kjellberg, Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, Elisabet Schön, Halla Sigurðardottir, Maria Östman, Eva-Lisa Saksi