ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Petra Gipp och Mikael Olsson

Installationsfotografi: Laurian Ghinițoiu. 2018.
Utställningar
2018.04.26-2018.11.25
X Email
Central Pavilion, Venedig, Italien

Petra Gipp och Mikael Olsson; Sigurd Lewerentz – Freestanding

Petra Gipp och Mikael Olsson; Sigurd Lewerentz – Freestanding visar Sigurd Lewerentz arkitektur i nytt ljus och kopplar samman historiskt ritningsmaterial ur ArkDes samlingar med nyproducerade verk av arkitekten Petra Gipp och konstnären Mikael Olsson. Utställningen visas på Arkitekturbiennalen i Venedig.

Utställningen är ett svar på det stora internationella intresset för en av 1900-talets mest uppmärksammade svenska arkitekter, Sigurd Lewerentz (1885-1975), vars samling finns på ArkDes.

I utställningen visas tre storskaliga sektionsmodeller av Petra Gipp, 13 nytagna fotografier av Mikael Olsson och 15 ritningsfaksimiler ur ArkDes samlingar. Bidraget är en arkitektonisk och konstnärlig läsning av Lewerentz fristående förhallar till Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården i Stockholm (1925), S:t Knuts och S:ta Gertruds kapell på Östra kyrkogården i Malmö (1943) samt Markuskyrkan i Björkhagen (1960).

I tre skulpturalt gjutna betongsektioner gestaltar Gipp Lewerentz monumentala förhallar som intima mellanrum, en rumslig kontext för besökarens möte mellan det inre arkitektoniska rummet och det vidare landskapet, det religiösa och sekulära livet. Frågor om närhet, distans och temporalitet aktualiseras också i Olssons fotografiska studie, som med utgångspunkt i Lewerentz arkitektur iscensätter och utvidgar det arkitektoniska och fotografiska rummet och dess förskjutningar i såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Olssons fotografier innehåller, precis som Lewerentz arkitektur, flera tidsdimensioner: imperfekt, presens, futurum. Tillsammans med Lewerentz ritningar skapar Gipps sektioner och Olssons fotografier en rumslig installation i skärningspunkten mellan konst och arkitektur, då och nu.

1915 vann Lewerentz tillsammans med Gunnar Asplund tävlingen om en ny kyrkogård i Stockholm – Skogskyrkogården. Lewerentz främsta bidrag var, utöver utformningen av landskapet, det strängt klassicistiska Uppståndelsekapellet. Lewerentz internationella berömmelse grundlades med de två tegelkyrkorna som han arbetade med mot slutet av sitt liv: Markuskyrkan och S:t Petri kyrka i Klippan (1966).

Petra Gipps ↗ arbeten förenar arkitektoniska och skulpturala uttryck. Hennes arbetssätt karaktäriseras av en känslighet för plats, ljus och volym. Hennes mest kända verk inkluderar ett prisbelönt Refugium på Kivik Art Centre och Katedralen, uppfinnarverkstaden för audivisuell design för vilken hon nominerades till Mies van der Rohepriset 2015.

Mikael Olsson ↗ har studerat fotografi vid Göteborgs universitet. I hans tidigare arbete Södrakull Frösakull (Steidl, 2011) undersöker han idéer om perception och representation genom två arkitektoniska verk av Bruno Mathsson. Liknande idéer problematiseras i on | auf, där Olsson kartlägger en paviljong av arkitekterna Herzog & de Meuron och konstnären Ai Weiwei – ett projekt som enligt författaren Péter Nádas utmärks av ”spänningen mellan varseblivningsförmågorna och varseblivningens konventioner, mellan iakttagandets realitet och seendets realitet, mellan det konkreta och det abstrakta.”

Deltagare: Petra Gipp och Mikael Olsson

Samarbetspartners: Claudia och Mateo Eiletz med Marica Petkovic

Med stöd av: ArkDes

Plats: Room 12, Central Pavilion – Giardini della Biennale, Venedig, Italien

Installationsfotografi: Laurian Ghinițoiu. 2018.
Installationsfotografi: Giorgio De Vecchio. 2018. Petra Gipp – Spatial Section 03 (St. Knut and St. Gertrude Chapels, Eastern Cemetery, Malmö, 1943) 2017, not to scale. Mikael Olsson – LWRNTZ 01 (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2017. Sigurd Lewerentz faksimil drawings (Sigurd Lewerentz Collection, ArkDes).
Installationsfotografi: Giorgio De Vecchio. 2018. Mikael Olsson – LWRNTZ 10, (St. Mark’s Church, Björkhagen, Stockholm, 1960) 2017. Analogue Chromogenic Print, 74,6×90 cm (54,8×69,2 cm). Mikael Olsson – LWRNTZ 08, (St. Mark’s Church, Björkhagen, Stockholm, 1960) 2017. Analogue Chromogenic Print, 74,6×90 cm (54,8×69,2 cm).
Installationsfotografi: Laurian Ghinițoiu. 2018. Petra Gipp – Spatial Section 01 (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2018, not to scale. Petra Gipp – Spatial Section 02 (St. Mark’s Church, Björkhagen, Stockholm, 1960) 2018, not to scale. Petra Gipp – Spatial Section 03 (St.Knut and St.Gertrude Chapels, Eastern Cemetery, Malmö, 1943) 2018, not to scale. Mikael Olsson – LWRNTZ fotografier, 2017.
Installationsfotografi: Laurian Ghinițoiu. 2018. Petra Gipp – Spatial Section 01 (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2018, not to scale. Petra Gipp – Spatial Section 02 (St. Mark’s Church, Björkhagen, Stockholm, 1960) 2018, not to scale. Mikael Olsson – LWRNTZ fotografier. Sigurd Lewerentz faksimil drawings (Sigurd Lewerentz Collection, ArkDes).
Installationsfotografi: Giorgio De Vecchio. 2018. Petra Gipp – Spatial Section 01 (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2018, not to scale. Petra Gipp – Spatial Section 02 (St. Mark’s Church, Björkhagen, Stockholm, 1960) 2018, not to scale. Mikael Olsson – LWRNTZ 06, (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2017. Mikael Olsson – LWRNTZ 02, (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2017. Mikael Olsson – LWRNTZ 07, (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2017.
Foto: Mikael Olsson Petra Gipp – Study in plaster, 2018. Spatial Section 01 (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925), not to scale. Spatial Section 02 (St. Mark’s Church, Björkhagen, Stockholm, 1960), not to scale. Spatial Section 03 (St. Knut and St. Gertrude Chapels, Eastern Cemetery, Malmö, 1943) not to scale.
Mikael Olsson – LWRNTZ 01, (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2017. Analogue Chromogenic Print, 152×198 cm (140×186 cm).
Mikael Olsson – LWRNTZ 03, (Resurrection Chapel, Enskede, Stockholm, 1925) 2017. Silver Gelatin Print, 79,4×66,8 cm (56,5×44 cm).
Mikael Olsson – LWRNTZ 13, (St.Knut and St.Gertrude Chapels, Eastern Cemetery, Malmö, 1943) 2017. Silver Gelatin Print, 74,6×90 cm (55×71 cm).
Uppståndelsekapellet, Skogskyrkogården. 1925. Sigurd Lewerentz. ArkDes samling.
Uppståndelsekapellet, Skogskyrkogården. 1925. Sigurd Lewerentz. ArkDes samling.