ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

HI-gruppen

Foto: Kristofer Johnsson. 2017.
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

HI-gruppen: Hantverk i plaståldern

Upptäck 1960-talets stora hantverksmästare och inredningsarkitekter i HI-gruppen.

För första gången sedan 1960-talet samlas hantverkskollektivet HI-gruppens möbler i en utställning, som innehåller ett trettiotal originalmöbler ur HI-gruppens produktion. Allt ifrån gedigna hantverksmöbler som skåp, stolar och bord i mahogny och björk, till en färgglad matgrupp i plywood, tänkt för industritillverkning. Utställningen presenterar också ett omfattande fotomaterial av Sune Sundahl ur ArkDes samlingar. Sune Sundahl var HI-gruppens fotograf och hans bilder av gruppens möbler var en viktig komponent för dess genombrott.

Utställningen har designats av TAF Arkitektkontor som valt att placera samtliga möbler på ett gemensamt podium för att betona HI-gruppens demokratiska arbetssätt och kollektiva tänkande. Hela utställningen är byggd i det lätta, pappersbaserade och hundra procent återvinningsbara materialet re-board för att ge en samtida kontrast till de material och uttryck som finns i de utställda föremålen.

HI-gruppen (förkortning för Hantverksmästare och Inredningsarkitekter) var en samling inredningsarkitekter och möbelformgivare som strävade efter att förnya den svenska möbelkonsten och åter sätta hantverket i centrum i en tid som präglades av serietillverkning och standardisering.

Avsikten med sammanslutningen var att föra samman inredningsarkitekter och möbelformgivare tidigt i den skapande processen. Här skulle det finnas möjlighet att experimentera utan att behöva tänka på industrins krav. Samtidigt var initiativet en reaktion i en tid när danskarna dominerade produktionen av hantverksmöbler. Även Sverige kan, var det underliggande budskapet.

Foto: Kristofer Johnsson. 2017.
Foto: Kristofer Johnsson. 2017. Byrå av inredningsarkitekt Stig Lönngren och snickarmästare Lars Larsson.
Foto: Kristofer Johnsson. 2017. Barnstol, prototyp av inredningsarkitekt Stig Lönngren och snickarmästare Lars Larsson.
Foto: Kristofer Johnsson. 2017. Stolar och bord av inredningsarkitekt Hans Johansson och snickarmästare Anders Berglund.
Foto: Kristofer Johnsson. 2017.
Foto: Kristofer Johnsson. 2017. HI-gruppen. Modell av möbelgrupp ur ArkDes samlingar.
Foto: Matti Östling. 2017.

Om HI-gruppen

Initiativet till att bilda gruppen togs av inredningsarkitekten Stig Lönngren. När gruppen var som störst bestod den av sexton medlemmar:

Inredningsarkitekterna Åke Axelsson, Hans Johansson, John Kandell, Erik Karlström, Hans Kempe, Thea Leonhard, Lars-Erik Ljunglöf, Stig Lönngren och Stig Åke Nordell.

Snickarmästarna Anders Berglund, Lars Larsson, Erik Lindgren och David Sjölinder samt tapetserarmästarna Gösta Engström och Åke Nilsson. Holger Johansson var gruppens plåtslagarmästare.

Intendent och sakkunnig: Johan Örn
Projektledare: Lena Landerberg
Utställningsformgivare: TAF Arkitektkontor ↗
Grafisk form: Johannes Molin