ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Another Generosity

Foto: Andrea Ferro. 2018.
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Venedig, Italien

Eero Lundén: Another Generosity

Another Generosity är det nordiska bidraget till arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Utställningen utforskar sambandet mellan natur och den byggda miljön, och hur nya förhållningssätt till arkitektur kan forma en värld som stöder en samexistens mellan de båda.

Besökaren får en rumslig upplevelse med uppblåsta element som reagerar på yttre, och ibland osynliga, stimuli genom att skifta färg och form. Utställningen syftar till att öka medvetenheten om vår omgivning och samtidigt främja dialog och debatt för att upptäcka nya sätt att forma en värld med en annan generositet – inte bara mellan människor, utan mellan människor och natur.

Utställningens beställare är museicheferna för tre olika museer: Juulia Kauste från Finlands arkitekturmuseum (årets projektägare); Nina Berre från norska Nationalmuseet för konst, arkitektur och design och Kieran Long från ArkDes. Museernas har ambitionen att göra den nordiska paviljongen till en plattform för forskning, kreativitet och polemik på arkitekturområdet. Målet är även att paviljongens besökare ska få ta del av Nordens mest spännande nya idéer inom arkitektur.

Eero Lundén (Lundén Architecture Company)

Eero Lundén grundade det Helsingforsbaserade Lundén Architecture Company 2008, vars uppdrag har omfattat allt från små paviljonger till stadsplaner på upp till 300 000 kvadratmeter till beställare inom både offentlig och privat sektor.  2012 tilldelades Eero Lundén Reima Pietilä-priset tillsammans med Toni Österlund.

ArkDes i Venedig

La Biennale di Venezia presenteras arkitektur, konst, film, dans, musik och teater från hela världen i utställningar, festivaler och seminarier. Varje år besöker hundratusentals personer Biennalen och rör sig mellan den historiska byggnaden Arsenalen, de nationella paviljongerna i parken Giardini och de små lokalerna inne i Venedig.

I Giardini finns den Nordiska paviljongen, ritad av Sverre Fehn och förvaltad av den svenska, norska och finska staten. Här visas vartannat år konst och vartannat år arkitektur. Moderna Museet representerar Sverige i konstbiennalen och ArkDes representerar Sverige i arkitekturbiennalen. Tillsammans med Finlands Arkitekturmuseum och Nasjonalmuseet i Norge arbetar ArkDes för att lyfta fram aktuella teman och framstående arkitekters verk i den vackra paviljongen.