Upplev ny och experimentell arkitektur och design för offentligheten av flera av Sveriges främsta arkitekter och formgivare i Public Luxury, ArkDes stora utställning under 2018.

Public Luxury är en utställning om arkitektur, design och kampen om det gemensamma. Genom storskaliga beställda verk, installationer och projekt både inne i och utanför muséet får besökarna en inblick i hur arkitekturen och designen kan vara verktyg för att hitta lösningar på de utmaningar som det svenska samhället står inför idag. Från korvkiosker och monument till dataspel och folkliga kampanjer visar verken bredden i engagemanget för våra städer och offentliga miljöer.

Public Luxury är en motsägelsefull titel, men den berättar om att ingenting i offentligheten existerar av enbart praktiska skäl. Varje brunnslock, parkbänk, pollare, stationsskylt, offentlig toalett och gata är en del av städers och platsers identitet.

Många av verken och projekten är skapade för utställningen. Gemensamt för allt som visas i Public Luxury är att det säger oss något om livet i det offentliga rummet i dag. Arkitekter och formgivare har kanske inte makten att förändra samhället, men det finns ingenting som speglar förändringarna samhället genomgår lika tydligt som arkitektur och design.

Medverkar i utställningen gör bland andra: Dansbana! (Anna Pang, Anna Fridolin, Teres Selberg), Jonas Dahlberg, Sandi Hilal/DAAR, Johan Celsing, Hilda Hellström, Johannes Norlander, Åsa Jungnelius och Uglycute.

Huvudkurator: Kieran Long
Kurator: Daniel Golling
Assisterande kurator: Marie-Louise Richards
Utställningsproducent: Lena Landerberg
Utställningformgivare: Nilsson Rahm Arkitekter
Grafisk formgivare: Martin Frostner Studio/Europa

Fri entré.

Utställningsfolder (pdf) →

Så funkar Dansbana! ArkDes →

Intervju med föreningen Dansbana!→

Intervju med arkitekten Johannes Norlander →

Intervju med General Architecture →

Intervju med SIFAV →

Intervju med Sandi Hilal (på engelska) →

Höstens program →

”Det är mäktigt att stå under en av Johan Celsings moskékupoler, det är fint att se Hilda Hellströms kombinerade farthinder/cykelställ som gärna får ersätta Stockholms betonglejon.”
– Elisabet Anderssson, SvD

”Åsa Jungnelius sätter tonen med en snippliknande ingångsportal och Johan Celsing skänker en sakral upplevelse med sin moskékupol.”
Ur 5 favoriter just nu. På första plats Public Luxury.

– Birgitta Rubin, DN

”Gemensamt för verken är att de visar hur civilsamhället deltar i formandet av det gemensamma rummet och hur arkitektur och design kan spegla samhällsförändringarna.”
– Arkitekten

Bilder från utställningen