Öppet 10-18

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Foto: Dansbana!/Nicklas Dennermalm

Foto: Dansbana!/Nicklas Dennermalm

Public Luxury

1 juni 2018 - 13 januari 2019

Upplev nya och experimentella verk om aktuella samhällsfenomen av några av Sveriges främsta arkitekter och formgivare. Public Luxury är en arena där ArkDes utforskar arkitektur och design som verktyg för diskussion och debatt om vårt samhälle.

Mer information

Fri entré.

Public Luxury är en utställning om arkitektur, design och det allmänna. Genom ett antal storskaliga och för utställningen specifikt framtagna verk, installationer och projekt visar ArkDes hur arkitektur och design i alla dess former kan användas som verktyg för att väcka debatt kring och hitta lösningar på de utmaningar som det svenska samhället står inför idag. Till Public Luxury har några av våra främsta formgivare, arkitekter och konstnärer gjort bidrag till en angelägen diskussion om hur arkitektur och design inte bara ska tillgodose grundläggande behov utan även rusta våra städer med de platser och situationer som gör ett gott samhälle möjligt.

De exceptionella prövningar som det svenska samhället står inför är på många sätt designutmaningar och vissa av dem delar vi med andra länder. Men Sverige är unikt, vår samhällsstruktur, kultur och lagstiftning har gjort att det som är globala utmaningar tagit sig specifika uttryck och gett upphov till debatter som bara förs här. De svenska förutsättningarna visar sig i allt från den föreslagna rivningen av en glasskiosk i Kungsträdgården och flytten av ett klocktorn i Kiruna till nyanländas rätt till det offentliga rummet.

Medverkar i utställningen gör bland andra: Dansbana! (Anna Pang, Anna Fridolin, Teres Selberg), Jonas Dahlberg, Sandi Hilal/DAAR, Johan Celsing, Hilda Hellström, Johannes Norlander och Uglycute.

Huvudcurator: Kieran Long
Co-curator: Daniel Golling
Assisterande curator: Marie-Louise Richards
Utställningsproducent: Lena Landerberg
Utställningsarkitekt: Nilsson Rahm

Bilder från utställningen


Moské i Rinkeby. Foto: Johan Celsing Arkitektkontor

Moské i Rinkeby. Foto: Johan Celsing Arkitektkontor

"Memory Wound”, minnesplats efter terrorattacken på Utøya. Foto: Jonas Dahlberg

Kiruna stadshus. Foto: Henning Larsen Architects

Kiruna stadshus. Foto: Henning Larsen Architects

Dead Ringers. Foto: Norell Rodhe

Dead Ringers. Foto: Norell Rodhe

Läs mer om utställningen

Public Luxury är en utställning om arkitektur, design och det allmänna. Genom ett antal storskaliga och för utställningen specifikt framtagna verk, installationer och projekt visar ArkDes hur arkitektur och design i alla dess former kan användas som verktyg för att väcka debatt kring och hitta lösningar på de utmaningar som det svenska samhället står inför idag. Till Public Luxury har några av våra främsta formgivare, arkitekter och konstnärer gjort bidrag till en angelägen diskussion om hur arkitektur och design inte bara ska tillgodose grundläggande behov utan även rusta våra städer med de platser och situationer som gör ett gott samhälle möjligt.

De exceptionella prövningar som det svenska samhället står inför är på många sätt designutmaningar och vissa av dem delar vi med andra länder. Men Sverige är unikt, vår samhällsstruktur, kultur och lagstiftning har gjort att det som är globala utmaningar tagit sig specifika uttryck och gett upphov till debatter som bara förs här. De svenska förutsättningarna visar sig i allt från den föreslagna rivningen av en glasskiosk i Kungsträdgården och flytten av ett klocktorn i Kiruna till nyanländas rätt till det offentliga rummet.

Medverkar i utställningen gör bland andra: Dansbana! (Anna Pang, Anna Fridolin, Teres Selberg), Jonas Dahlberg, Sandi Hilal/DAAR, Johan Celsing, Hilda Hellström, Johannes Norlander och Uglycute.

Huvudcurator: Kieran Long
Co-curator: Daniel Golling
Assisterande curator: Marie-Louise Richards
Utställningsproducent: Lena Landerberg
Utställningsarkitekt: Nilsson Rahm