Samiska arkitekturbiblioteket reser till Venedig

I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp relevanta frågor för urfolkets arkitektur. 2018 öppnade Girjegumpi för allmänheten för första gången. 2023 kommer denna struktur, kunskapskälla och sociala plattform för samisk arkitektur att resa till den nordiska paviljongen i Venedig.
Joar Nango på den nordiska paviljongen i Venedig. Foto © Knut Åserud (2022)
Girgegumpi by Joar Nango in Jokkmokk (2018). Photo © Astrid Fadnes.
Girjegumpi av Joar Nango i Jokkmokk. Foto © Astrid Fadnes (2018)

Girjegumpi är ett mobilt, kollektivt bibliotek som ständigt utvecklas och utvidgas när det reser till nya platser. Resan har föranlett flera samarbeten, bland annat med konstnärer och hantverkare som Katarina Spik Skum, Anders Sunna och Ken Are Bongo. Biblioteket är ett rusmliggörande av de samtal och undersökningar som Joar Nango initierat under de närmare tjugo år han varit verksam i skärningspunkten mellan arkitektur och konst.

Girjegumpis kärna är arkivet som innehåller 500 böcker – från sällsynta till samtida titlar – om ämnen som samisk arkitektur och design, arktivism, traditionell och ärvd byggnadskunskap och dekolonisering. Som social plattform samlar Girjegumpi stora grupper av människor. Som läsrum erbjuder det en miljö för enskilda studier och reflektioner. Som projekt bygger det rum för urfolkets idérikedom och fantasi.

Girjegumpi är ett nomadiskt och levande projekt som sätter urfolkskulturens betydelse för samtalet kring arkitektur och byggandet i fokus. Projektet belyser bland annat vikten av samarbete, byggteknik och resursanvändning i snabbt föränderliga klimatförhållanden, användningen av lokalt förankrat materialflöde och metoder som är känsliga för landskap och natur. Girjegumpi sätter ljuset på arkitektens position i riktning mot en mer polyfonisk förståelse av världen.

2023 reser Girjegumpi till den nordiska paviljongen på den 18:e internationella arkitekturbiennalen – La Biennale di Venezia. Paviljongen, som ritades av Sverre Fehn 1962, var tänkt att ge uttryck för ett gränsöverskridande nordiskt samarbete. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi för att fortsätta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som som rör sig över nationella gränser.

Samarbetspartners inom Girjegumpi är bland andra:

Katarina Spik Skum, Anders Sunna, Petter Tjikkom, Håvard Arnhoff, Mathias Danbolt, Tobias Aputsiaq Prytz, Astrid Fadnes, Eirin Hammari, Anne Henriette Nilut, Ken Are Bongo, Ole Henrik Einejord, Anders Rimpi, Grete Johanna Minde, Magnus Antaris Tuolja, Ole Thomas Nilut, Četil Somby, SDG, FINN, Ájtte, Arne Terje Sæther, Eystein Talleraas, Tone Huse, Anna-Stina Svakko, Anne Kare Kemi, Petri Henriksson, Katrine Rugeldal, Robert Julian Hvistendahl

Girjegumpi

Ordet Girjegumpi kommer från två nordsamiska ord: ”girji”, som betyder bok, och ”gumpi” – en liten mobil renskötarstuga på slädmedar, ofta dragen av en snöskoter. Denna ordlek refererar till ett bibliotek, ett arkiv och den konstruktion i vilken dessa förvaras och transporteras.   

Girjegumpi har utvecklats på många platser sedan 2018. När det inte turnerar har det sin bas hos Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst) i Kárášjohka/Karasjok. En systerversion av Girjegumpi finns på National Gallery of Canada i Odàwàg/Ottawa.

2018: Hárstták/Harstad, Arctic Arts Festival; Márkomeannu, Sámi Culture and Music Festival; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst); Dálvvadis/Jokkmokk, Jokkmokk’s Market; Gällivare

2019-2020: Ottawa, National Gallery of Canada

2020: Bergen, Bergen Kunsthall; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst)

2021: Stockholm, ArkDes, Virtual Girjegumpi; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst); Oslo, Nasjonalmuseet

2022: Helsingfors, Kiasma, ARS22; Montréal, Canadian Centre for Architecture, ᐊᖏᕐᕋᒧᑦ / Ruovttu Guvlui / Towards Home; Kárášjohka/Karasjok, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst)

2023: Venedig, Nordic Countries Pavilion, 18th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia

Girjegumpi by Joar Nango in Jokkmokk (2018). Photo © Astrid Fadnes.
Girjegumpi av Joar Nango i Jokkmokk. Foto © Astrid Fadnes (2018)

Joar Nango

Joar Nango i Venedig. Foto © Knut Åserud (2022)

Joar Nango (född 1979, Áltá) är en arkitekt och konstnär baserad i Romsa/Tromsø, Norge. Hans arbete är djupt rotat i Sápmi – det traditionella samiska område som täcker norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Genom byggande, platsspecifika interventioner, designsamarbeten, fotografi, publikationer och video utforskar Nango i sitt arbete den roll som samisk och urfolksarkitektur ochslöjd har inom samtida tänkande.

Nangos arbete, däribland långtidsprojektet Girjegumpi, befrämjas av parallella samarbeten med andra konstnärer, arkitekter och hantverkare. Hans tjugoåriga praktik inbegripermånga initiativ och projekt, bland annat är han en av grundarna av arkitekturkollektivet FFB (2010). För närvarande samarbetar han med koreografen och regissören Elle Sofe Sara i en dansföreställning med Carte Blanche, med premiär på Den Norske Opera & Ballett 2023. Efter att ha vunnit en arkitekttävling 2021 ritar Joar Nango tillsammans med Snøhetta, Econor och 70°N arkitektur den nya Samiska nationalteatern samt Samiska gymnasiet och Rennäringsskolan i Guovdageaidnu/Kautokeino, som nu är under uppbyggnad.

Joar Nango är utbildad vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim och tog examen i arkitektur 2008. Sedan dess har hans arbete presenterats på documenta 14, Bergen Kunsthall, Nasjonalmuseet i Oslo – arkitektur, Canadian Centre for Architecture, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum för samtidskonst) och Kiasma.

Joar Nango på den nordiska paviljongen i Venedig. Foto © Knut Åserud (2022)

Nordiska paviljongen

Den internationella arkitekturbiennalen (International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia) äger rum vartannat år i Venedig, Italien. Nordiska paviljongen representerar officiellt Finland, Norge och Sverige. Den 18:e internationella arkitekturbiennalen pågår mellan maj och november 2023 och är kuraterad av Lesley Lokko.

I 2023 så är ArkDes kommissionärer och Nasjonalmuseum (Oslo, Norge) samt Arkkitehtuurimuseo (Museum of Finnish Architecture, Helsinki, Finland) verkar som vice-kommissionärer.

2018 presenterade Eero Lundén Another Generosity. 2021 presenterade Helen & Hard What We Share. Under konstbiennalen i Venedig 2022 presenterade The Sámi Pavilion med ett projekt med konstnärerna Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara och Anders Sunna på uppdrag av Office for Contemporary Art Norway (OCA) med Museum of Contemporary Art Kiasma / The Finnish National Gallery and Moderna Museet.

Joar Nango på den nordiska paviljongen i Venedig. Foto © Knut Åserud (2022)