ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utlysningar
avslutad
X Email
Malmö

Utlysning: Power of Places

Foto: Björn Olin. 2023. Rosengård, Malmö.

Om vi inte producerar nytt utan istället tar hand om de material, möjligheter och människor som finns på en plats, vilken utveckling och estetik skulle det ge utrymme för? Inom utlysningen Power of Places, del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023, utforskas arbetssätt och metoder för att tillvarata, varsamt utveckla och stärka det lokala i samhällsutvecklingsprocessen.

För att skapa omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både material, flöden, kunskap, erfarenheter och drivkrafter, och omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Inom arkitekturen, designen, kulturen och konsten finns verktyg för att tolka, gestalta och bjuda in till utveckling och visa hur nya arbetssätt kan leda till enastående platser och möten.

Under 2023 samarbetar Malmö stad med Köpenhamn som har titeln World Capital of Architecture 2023. I samband med detta genomför ArkDes och Malmö stad en utlysning som syftar till att undersöka vad som händer när lokala resurser och lokal kunskap utgör centrum för utvecklingen. Utlysningen genomförs med stöd av Malmö Planterings- och Försköningsförening.

I fokus står stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två olika geografier med olika förutsättningar och behov. Två utvalda tvärsektoriella team får i uppgift att inventera varsin plats, utforska nya arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli utgångspunkt för vidare arbete med omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. I uppdraget ingår även att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan geografierna.

Utlysningen vänder sig till tvärdisciplinära team bestående av minst en person med gestaltningskompetens — såsom arkitekt, designer, konstnär eller formgivare.

Utlysningar

.pdf(1mb)

Utlysning: Power of Places

Klicka här för att läsa hela utlysningstexten.

Samarbetsparter

Foto: Apelöga/Malmö stad. 2023. Nyhamnen, Malmö.

Läs mer om projektet "Power of Places".

Klicka här för att läsa mer om projektet och de utvalda teamens arbete.