ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

X Email

Känner du igen tunnelbanestationen?

Okänd kvinna och barn sitter på en bänk. Abrahamsbergs tunnelbanestation, Stockholm, 1952. Fotograf: Sune Sundahl. ArkDes samling.

På ArkDes pågår ett pilotprojekt där vi tittar på möjligheter att identifiera platserna i Sune Sundahls1 fotografier. Sune Sundahl var en av Sveriges främsta arkitekturfotografer som tog mer än 200 000 fotografier under åren 1930–1980. Bilderna finns nu i ArkDes samling och målet är att komplettera materialet med geografisk information. Tänk om en av alla dessa fotografier visar just din gata på 1960-talet?

Nu behöver vi din hjälp för att tillföra data till Sune Sundahls bilder och för att bedöma om automatisk bildigenkänning är ett effektivt sätt att bredda kunskapen om platserna i hans bilder. Genom att djupdyka i Sundahls fotografier ↗, identifiera platser och byggnader i bilderna och mejla dina slutsatser till oss bidrar du till att göra bildskatten tillgänglig för fler!

Projektet är en del av Digitala museilyftet, ett samarbete med Riksantikvarieämbetet, där vi konverterar lokal platsinformation till länkade öppna data. Detta innebär att vi använder både bildigenkänning och crowdsourcing för att lägga till geografisk data i vår samling. Initiativet syftar till att fördjupa förståelsen för samhällsutvecklingen genom Sune Sundahls bilder.

Projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, startade 2023. Syftet är att höja den digitala kompetensen bland museipersonal. Genom att fokusera på länkade öppna data tar vi reda på hur sammanlänkade kulturarvsdatamängder kan förbättra tillgängligheten för digitaliserade kulturarvssamlingar.

  • 1
    Sune Sundahl, 1921–2007. Självporträtt. ArkDes samling.

    Länk till DigitaltMuseum.

Har du information om platserna i Sune Sundahls fotografier?

Kontakta oss på: sune.sundahl@arkdes.se