ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

X Email

Digitaliseringen av ArkDes samling

Bilden föreställer Sigurd Lewerentz, 1885–1975. Foto: Pål-Nils Nilsson. I privat ägo.

ArkDes samling är efterfrågad av forskarvärlden, inom arkitekturutbildningar och av praktiserande arkitekter. Men hanteringen av föremålen kräver varsamhet då en stor del av materialet består av känsliga papper och fotografier.

Att digitalisera samlingen är en förutsättning för att bevara den för framtiden och samtidigt ge så många som möjligt tillgång till den. Samlingens storlek innebär att vi aldrig kommer kunna tillgängliggöra allt material digitalt, men idag är närmare 230 000 av fyra miljoner föremål ur ArkDes samling tillgängliga genom DigitaltMuseum ↗. På DigitaltMuseum kan du exempelvis söka efter arkitekter eller byggnader som du är intresserad av.

Process för katalogisering

För att göra den digitala samlingen sökbar för allmänheten måste den katalogiseras noggrant. Att skapa detaljrikt digitalt material av hög kvalitet är en process som kräver tid och resurser. Ofta finns inte alla förutsättningar på plats och digitaliseringsprojekt börjar med att tillgängliggöra digitala reproduktioner av samlingen med endast grundläggande information. Vi uppskattar alltid ytterligare information om föremålen som finns tillgängliga digitalt och arbetar ständigt med att förbättra data som beskriver vår samling. Du är välkommen att höra av dig till oss med information som kan utöka kunskapen om föremålen i samlingen. Skicka ett email via forskarservice@arkdes.se.

Mer om digitaliseringen av ArkDes samling:

Känner du igen tunnelbanestationen?

Hjälp oss att identifiera platserna i Sune Sundahls arkitekturfotografier och bidra till att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv.

ArkDes på DigitaltMuseum

Restaurang Paradiset, Stockholmsutställningen 1930. Arkitekt: Gunnar Asplund. Illustratör: Rudolf Persson. ArkDes samling. Delar av ArkDes material från samlingarna är tillgängligt och sökbart i digital form på DigitaltMuseum.