Kieran Long om ArkDes vision
ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Genom utställningar, evenemang och debatter på museet och i hela landet verkar ArkDes för att uppnå våra mål. Våra skolprogram och världsunika samlingar och bibliotek sprider kunskap om arkitektur och design. ArkDes deltar också i en rad internationella nätverk och forskningsprojekt.
Förutom att vara ett museum har ArkDes ett unikt uppdrag från Regeringen att verka för att säkerställa kvalitetsaspekter inom arkitektur och design i Sverige. Detta kallas ArkDes Think Tank – en arena för debatt och forskning om arkitektur och urbanism i Sverige.


ArkDes har unika samlingar av arkitektur med inriktning på svensk 1900-tals. Samlingsavdelningen upprätthåller, katalogiserar, konserverar och tillgängliggör vår samling med 4 miljoner objekt.