Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Om oss

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Läs mer

Kontakta oss

Telefon

08-520 235 00

E-post

info@arkdes.se

Registratur

info@arkdes.se
Öppet måndag-fredag: 09.00-13.00

Besöksadress

Exercisplan 4
111 49 Stockholm

Personalingång

Svensksundsvägen 15B
111 49 Stockholm

Brev och paket

ArkDes
Box 16410
103 27 Stockholm

Leveranser och bud

ArkDes
Slupskjulsvägen 9
111 49 Stockholm

Fakturor

Org-nr: 202100-3427
VAT-nr: SE 202100342701

Boka visning

visningar@arkdes.se

Biblioteket

08-527 546 48
bibliotek@arkdes.se

Samlingarna

08-527 546 51
forskarservice@arkdes.se

Café Blom

08-52754650
info@cafeblom.se

Vänföreningen

08-611 35 96 (ons)
vannerna@arkdes.se

Hyra lokal

08-5202 3612
Kontaktpersoner och lokaler 

Ledning

För att mejla någon i personalen, lägg till @arkdes.se efter namnet inom parentes.

Kieran Long

Överintendent
(kieran.long)
08-5275 4607

Karin Nilsson

Verksamhetschef och biträdande överintendent
(karin.nilsson)

08-5275 4661

Eric De Groat

Eric De Groat

Tjänstledig
Biträdande överintendent
(eric.degroat)
08-5275 4611

Administration

För att mejla någon i personalen, lägg till @arkdes.se efter namnet inom parentes.

Visa fler

Press

Aktuell pressinformation om ArkDes verksamhet hittar du på Notified. Där finns våra senaste pressmeddelanden och pressbilder för nedladdning.

Pressbilderna får endast användas i samband med aktuella utställningar och varje bild har angivet vilken Creative Commons som gäller.

För mer information eller frågor kring ArkDes verksamhet, kontakta vår kommunikationsavdelning.

Kontakt

Maria Östman
073 273 36 00

ArkDes pressrum

Léonie Geisendorfs tävlingsförslag för nybyggnad av Riksdagshuset i Stockholm 1971. Foto: Matti Östling / ArkDes

Léonie Geisendorfs tävlingsförslag för nybyggnad av Riksdagshuset i Stockholm 1971. Foto: Matti Östling / ArkDes

Vänföreningen

Arkitektur och design upplevs bäst i gott sällskap! ArkDes Vänner välkomnar dig som vill fördjupa dig i arkitektur, stadsbyggnad och design, genom spännande aktiviteter och aktualiteter i och utanför ArkDes.

 

Våra medlemmar är i alla åldrar och bakgrunder med den byggda miljön som gemensamt intresse. Välkommen till ett medlemskap fyllt av studiebesök och föreläsningar om nya tillskott och historiska pärlor, seminarier och specialvisningar, i gott sällskap.

Vår vision

Arkitekturens Vänner är en ideell förening som verkar för engagemang och kunskap om arkitektur samt är vänförening till Statens centrum för arkitektur och design.

Vi ser världen genom design. Vi bjuder in allmänheten till att reflektera, debattera och påverka designen och arkitekturens roll i samhället. Vi är en förlängning av gatan, en del av staden, ett forum att lyfta de stora frågorna om vad det innebär att vara människa, hur strukturer formar våra beteenden och hur vårt agerande formar framtiden. Vi är en öppen plats för eftertanke och debatt, en plats för många röster att höras, en plats som synliggör systemet inifrån.

Våra stadgar

Bli medlem

Gå med i ArkDes vänner genom att betala medlemsavgiften. Glöm inte att skriva namn på inbetalningen.

Bankgiro 5481-5634
Swish 123 386 03 68

Medlemmar i ArkDes Vänner får

  • Delta i föreningens programverksamhet, med föreläsningar och seminarier, studiebesök och resor
  • Fyra medlemsbrev per år
  • Fri entré till ArkDes och Moderna Museets alla utställningar, även avgiftsbelagda
  • Inbjudan till ArkDes vernissager och VIP-program
  • Möjlighet att engagera sig i frågor som rör Gestaltad livsmiljö
  • Möjlighet att aktivt stödja och bidra till utvecklingen av ArkDes, med en av världens största arkivsamlingar av arkitektur
  • 10% rabatt i Moderna Museets restaurang och ArkDes Café Blom

Medlemsavgift 2022
Enskild medlem    400:-
Parmedlemmar     600:-
Företag (4 kort)  2.000:-
Företag (8 kort)  3.000:-

Om oss

Föreningens kansli och styrelse
08 – 611 35 96
vannerna@arkdes.se
ArkDes Vänner
c/o ArkDes
Box 16410
103 27 Stockholm

Kansli
Pia Kjellgren Schönning
Ylva Lagerquist
Klas Schönning

Styrelse
Kerstin Bernow, ordförande
Henrik Nerlund, v. ordförande
Sandra Frank
Agneta Linton
Owe Swanson
Gustav Wallin
Malin Zimm

Kontakt

Foto: Melker Dahlstrand / Nationalmuseum av Wingårdhs

Foto: Melker Dahlstrand / Nationalmuseum av Wingårdhs

Insynsrådet

Myndigheten leds av en överintendent som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.
Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

 

Ledamöter i insynsrådet

Filosofie doktorn Monica Andersson
Arkitekten Christer Larsson
Designern Aina Nilsson Ström
Arkitekten Johannes Norlander
Museichefen Helena Persson

Louise Helmfrid

Louise Helmfrid

Sponsring

ArkDes erbjuder möjlighet att synas på en av kultursveriges främsta arenor. Vi söker långsiktiga samarbeten med aktörer som tillsammans med oss vill nå ut och utvecklas.

Ett samarbete med ArkDes ger er tillgång till attraktiva målgrupper och vackra lokaler för interna och externa event.

Kontakt:
Emma Weinerhall
+46 73 738 97 68

Fakturering och upphandling

Ska du skicka en faktura till museet? Här hittar du de uppgifter du behöver samt museets bankuppgifter.

Fakturaadress: FE 7738
Postnummer: 83190
Postort: Östersund
Referens: Beställarens namn

Fakturan måste innehålla tydlig beskrivning av produkt eller tjänst, annars kommer myndigheten att kräva en kreditfaktura och kräva att leverantören ordnar en ny korrekt faktura.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till ArkDes skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, ArkDes, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, om inte annat format har överenskommits, exempelvis Svefaktura 1.0.

Ni som kan e-fakturera redan idag

PEPPOL

ArkDes kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL (https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/)

ArkDes PEPPOL-ID är 0007:2021003427

De format som ArkDes kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. ArkDes använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021003427 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1098

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som ArkDes kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst:

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Om leverantören inte har möjlighet att utfärda elektroniska fakturor via PEPPOL, då finns det möjlighet att göra det kostnadsfritt i VISMA.

Vänligen kontakta ekonomi@arkdes.se för att få mer info om hur leverantörer (utan eget system) fakturerar ArkDes via VISMA.

Kontakta oss

Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är:

ekonomi@arkdes.se

För mer information om e-faktura:

www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se

Här kan du läsa mer om lagen:

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

Upphandlingar

Som statlig myndighet upphandlar ArkDes med jämna mellanrum tjänster av olika slag. Här kan du se vilka upphandlingar som är aktuella och ladda ner blanketter.

Louise Helmfrid

Louise Helmfrid

Lediga tjänster

Intresset för att arbeta på ArkDes är stort. Därför kan det vara bra att känna till att vi alltid utannonserar alla lediga tjänster här. Tyvärr har vi inte möjlighet att besvara spontana ansökningar eller intresseanmälningar. Klicka på Prenumerera om du vill få en avisering när en tjänst utannonseras.


Hittar inga lediga tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse